Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Kreditere Faktura

Når du skal kreditere noe som referer seg til en tidligere faktura, kan du bruke knappen Lag Kreditnota i faktureringsbildet eller finne fakturaen i oversiktsbildet og velge Krediter derifra.

Stå i Fakturabildet - Lag Kreditnota - Søk frem den det gjelder - Ok

 

1 kred.jpg

Det er mulig å kreditere fakturaen i sin helhet eller du kan delkreditere - Sjekk at antall og totalsum er registrert med minustegn. Varene vil bli ført tilbake på lager.

Dersom hele fakturaen skal tilbakeføres kan du trykke lagre når du har fått fakturaen opp på skjermen. Eventuelt kan du endre på antall, beløp eller varelinjer slik at kreditnotaen ikke blir like stor som fakturaen opprinnelig var. Kreditnota blir koblet til opprinnelig faktura slik at dersom du skriver ut opprinnelig faktura på nytt vil selve giroen vise nettobeløpet.

Lagre når du ser at resultatet blir som ønsket.

 2 kred.jpg

Delkreditering - her kan dere enten endre på antall eller fjerne hele linjen. NB! Dersom dere skal endre på antall, husk å bruke minusfortegn foran på antall!

 

Delkreditering av faktura basert på beløp og ikke vare. 

Det er mulig å delkreditere en faktura når du har behov for å kreditere et beløp som ikke er direkte knyttet opp mot vare/varelinje, eller dersom du har behov for å kreditere uten av varene går inn igjen på lager.

Du benytter seg da av en vare som ikke er en lagervare (slik at det ikke påvirker evt lager) Du kan opprette seg en vare som har Lagertype  -  Ingen Lager

 

3 kred.jpg

Her kan dere velge å sette  Antall eller Pris med minusfortegn (sjekk totalbeløpet).

Status: Når du søker opp fakturaen og kreditnotaen etter kreditering, vil statusen på opprinnelig faktura fått status betalt, mens kreditnotaen har fått status ferdigbehandlet.

Merk: Du må alltid kreditere fakturaene på denne måten, enten det er hel eller delvis kreditering. Dersom man  F.eks. bare korrigerer på bilaget i regnskapsmodulen, blir ikke registreringene i fakturamodulen oppdatert, og du kan få problemer med andre rutiner i systemet senere.

Det er også mulig å kreditere faktura via oversiktsbildet:

  • Søk frem fakturaen du skal kreditere. Marker fakturaen i listen.
  • Høyreklikk og velg krediter - eller velg krediter fra menyen.
  • Fakturaen blir kopiert til ny faktura som beskrevet over.

 4 kred.jpg