Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Ny basert på

Ny Faktura/Ordre/Tilbud basert på en tidligere opprettet

I Uni Økonomi er det mulig å opprette Tilbud / Ordre og faktura basert på en eksisterende. Denne funksjonen kan være veldig tidsbesparende.

Eksempler på når dette kan være aktuelt:

  • Du kan lage en eller flere maler for tilbud. Disse kan du bruke som basis for nye tilbud.
  • Dersom du har repeterende fakturaer/ordre, kan du opprette en og bruke den som basis på de neste.
  • Dersom du har en faktura med mange varelinjer, og skal lage en som er nesten lik, kan du bruke funksjonen og redigere evt. forskjeller i etterkant.

Stå i Tilbud/Ordre eller Faktura ihht hva som skal opprettes. Stå i faktura hvis du skal lage ny faktura basert på en annen.
Velg "ny basert på"

bilde1.jpg

 Et søkevindu kommer frem - søk opp fakturaen som skal brukes som utganspunkt - OK:

søk faktura.png

Fakturaen blir automatisk fylt ut med identiske opplysninger og varelinjer som utgangspunktet. Det eneste som ikke er kopiert, er fakturadato. Her foreslår systemet dagens dato:

Kopien.png

Dersom fakturaen skal være helt identisk, er det bare til å lagre.

Dersom det skal gjøres noen endringer. F. eks endre kundenr, legge til / ta bort varelinjer, legge til tekst osv. må det gjøres før lagring!

NB: Dersom kunden har endret adressen siden utgangspunktet ble opprettet, henter ikke systemet adresseinformasjonen fra kundekortet, men fra fakturaen! For å være sikker på å bruke samme informasjonen som er registrert på kundekortet, kan du taste kundenr. på nytt - da vil systemet hente adressen fra kundekortet!