Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Registrere faktura med komponentvarer

Noen ganger er det ønskelig (eller nødvendig) å kunne sette sammen flere varer og danne en komponentvare - også kalt hovedvare. Eksempelvis er det mulig å sette sammen en vare med en miljøavgift, eller det kan være flere detaljvarer som må inngå i en totalløsning for en leveranse.

 

 

Opprette en komponentvare/hovedvare:

Alle komponentene som skal inngå i Hovedvaren, må opprettes (eller være opprettet) som varer før du starter å lage Hovedvaren.

Først må du registrere hovedvaren, så må du oppgi hvilke komponenter denne hovedvaren skal bestå av:

Stå på varekortet til hovedvaren - velg arkfanen komponentvarer - Legg til komponentene.

60_komponent.png

 

Lagerhåndtering

Velg hvordan lagerstyring og inntekts styring skal håndteres - Her finnes 4 valg:

  1. Komponentenlagerføres og inntektføres eller 
  2. Hovedvaren lagerføres og inntektføres,
  3. Hovedvaren lagerføres og komponentene inntektføres,
  4. Komponentene lagerføres og hovedvaren inntektsføres.

NB: Det er ikke mulig å håndtere lagerstyring både på hovedvaren og på komponentvarer. Dersom man velger at hovedvaren skal lagerstyres, håndteres ikke lagerstyring av komponentvarer og omvendt.  Dersom man lager komponentvarer, er det fordi en hovedvare alltid består av de samme komponentene. Det normale er da at komponentene lagerstyres, og at hovedvaren ikke er en "fysisk" vare.

Det er mulig å fakturere hovedvarer og komponenter separat, men lagerstyring håndteres kun etter oppsettet på hovedvaren.

Visning

Det finnes også mulighet for å velge visning av komponentvaren (ved utskrift av f.eks faktura). Velg i rullegardinmenyen Visning. Her bestemmer du hvordan varen skal vises på blankette når den skrives ut. De forskjellige valgene er:

  • Vis Detaljert
  • Vis enkel
  • Skjul detaljer

 61_visning.png

 

Forskjellen på de enkelte visningene:

Enkel

 64_enkel_1.png

Detaljert

 62_detaljert_1.png

Skjul detaljer

 63_detaljer_1.png

 

Opprette faktura med komponentvarer:

Du oppretter fakturaer med komponentvarer på samme måte som vanlige fakturaer. 

komponent.png

PS: I registreringsbildet når du lager en faktura, ordre eller tilbud, vil du se alle detaljer om både hovedvaren og underkomponentene. Visningen gjelder altså det du skal skrive ut. Visningen må også være satt på varen før du oppretter faktura, ordre eller tilbud. Om du etterpå forandrer visningsalternativet på varen har ikke dette tilbakevirkende kraft på tidligere faktura/ordre/tilbud som varen har vært med på.