Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Korrigere feilinnbetalinger

Dersom du har ført en innbetaling feil bør du rette den opp i innbetalingsbildet.
Menyvalg Registrere - Innbetaling

korr.png

Ikke gå inn i regnskapsmodulen for å korrigere bilaget. Før heller den samme innbetalingen med negativt fortegn her i fakturamodulen (tilbakefør innbetalingen), og så kan du registrere innbetalingen korrekt etterpå. Dette er for at det skal bli korrekt registrert med tanke på andre rutiner i fakturamodulen. Det vil da stå en Restanse i bildet, men denne legger seg på kundereskontroen og rettes opp når du fører korrekt innbetaling.