Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Leveringsdato på ordrelinjer

Du kan registrere inn leveringsdato på ordrelinjene.

Du setter inn leveringsdato-feltet ved å velge Rediger – Innstillinger – Sett inn felt. Bruk pil-knappene til å bestemme rekkefølgen på felter:

1_sett_inn_felt.png

Når feltet er satt inn kan du registrere inn leveringsdato på varelinjene:

2_leveringsdato.png
 
Lagertransaksjonen for levering av disse varene vil få denne datoen.


Dersom du registrerer inn leveringsdato på en varelinje, så vil alle varelinjene bli markert med leveringsdato. Datoen som blir lagt inn på varelinjer som ikke har leveringsdato blir bestemt etter disse reglene:

  • Endre leveringsdato i ordrehode: Leveringsdatoen blir lagt inn på alle linjer som mangler leveringsdato.
  • Leveringsdato i ordrehode er utfylt: Når du lager ny linje får linjen verdi fra leveringsdato i ordrehodet.
  • Leveringsdato i ordrehode er ikke utfylt: Når du lager ny linje blir ingen dato satt inn på linjene.
  • Endre leveringsdato på linje når leveringsdato i ordrehode er utfylt: Resterende linjer uten leveringsdato får leveringsdatoen fra ordrehode.