Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Generelle innstillinger

Uni Økonomi har sin egen nettbutikk som er fullt integrert, men vi har også integrasjon med enkelte andre nettbutikker. Felles for alle er at det er en del innstillinger som må på plass lokalt for å få synkroniseringen til å fungere. Vi kan ikke garantere for at alle innstillinger vil fungere med andre nettbutikker.
Menyvalg: Registrere – Nettbutikk - Innstillinger

gener1.jpg

Forklaring til feltene:


Adresse/Brukernavn/Passord: Her skriver du inn adressen til nettbutikken din. Brukernavn og passord er det som du har fått av leverandøren av din nettbutikk og er det samme som du bruker for å logge deg på administrasjonsverktøyet til nettbutikken.

Priser til/fra nettbutikk skal være inklusiv mva: Er denne krysset av vil alltid prisen på varene som blir lastet opp til nettbutikken være inklusiv mva, selv om du på varekortet har en mva-kode som sier at mva skal legges til Standard Utpris. Mva vil da bli lagt til Standard utpris før den lastes opp til nettbutikken. Varekortet vil være som før.

Bruk den ferdigrabatterte prisen på ordre: Dersom du laster opp rabattmatriser og kunden får rabatt når han handler i nettbutikken kan du velge hvordan dette skal vises på ordren når du leser den inn igjen i Uni Økonomi. Eksempel: en vare koster 100 kroner og kunden har fått 30% rabatt i nettbutikken. Dersom du krysser av for å bruke ferdig rabattert pris så vil det på ordren, når den er lest inn i Uni Økonomi, stå at prisen er 70 kroner og det er 0 i rabatt. Dersom du ikke har krysset av for dette vil det på ordren stå kr. 100 i pris og 30(%) i rabatt. Summen vil uansett bli den samme.

Bruk Pris2: Er denne krysset av er det Pris2-feltet fra varekortet som blir lastet opp i pris-feltet på varene som går opp til nettbutikk.

Kunder som ikke kjennes igjen opprettes som nye kunder: Første gang en kunde handler i nettbutikken din opprettes han i en egen database i nettbutikken. Når du laster ned en ordre fra denne kunden opprettes det en link mellom nettbutikk-brukeren og en kunde i Uni Økonomi. Dersom du krysser av her vil alle nye kunder i nettbutikken opprettes som nye kunder i Uni Økonomi. I noen tilfeller kan det være at kunder fra nettbutikken allerede finnes i systemet fra før. Om du fjerner krysset har du mulighet for å "linke" de til eksisterende kunder. Du får da opp et utvalg over kunder som kan passe utfra visse søkekriterier. Du får også mulighet til å registrere kunden som ny dersom han ikke finnes fra før. Dette gjøres bare en gang pr. kunde. Da blir denne "linken" mellom kunden i nettbutikken og kunden i Uni Økonomi opprettet og neste gang denne kunden handler fra nettbutikken vil Uni Økonomi kjenne han igjen og lagre ordren direkte på denne.
Vis alltid kundegjenkjennings-vindu:

Ikke vis meldingsbokser under synkronisering: Når du driver og laster opp og ned fra nettbutikken kan feil forekomme. Det kan f.eks. være at nettbutikken ikke godtar varene på grunn av for lange tekster, eller tegn som ikke støttes i nettbutikken. Om du krysser av for denne, vil alle feil "samles opp" og vises til slutt etter at hele opp/nedlasting er ferdig. Hvis ikke vil det vises underveis.

Last opp variansvareinfo: Dersom du bruker variansvare i Uni Økonomi har du mulighet for dette i nettbutikken også. Nettbutikken støtter variansene Farge og Størrelse. Da vil alle varer samle seg under en i nettbutikken og en kan fra denne velge forskjellige størrelser og farge.

Ikke oppdater adresseinfo på eksisterende kunder: Dersom der ligger en annen adresse på ordren som kommer ned fra nettbutikken enn den som ligger på kundekortet i V3, kan du her velge å ikke oppdatere denne informasjonen.

Gothia PayByBill: Fylles ut dersom du har avtale med Gothia om fakturering.

Nummerserie nye ordrer: Som standard vil ordrer fra nettbutikken få ordrenummer fra standard nummerserie for ordrer. Du har også mulighet for å lage flere nummerserier for ordrer og kan legge ordrer fra nettbutikk i en egen nummerserie.

Nummerserie nye betalte ordrer: Her har du mulighet for å legge order som allerede er betalt i nettbutikken i en egen nummerserie. Om du ikke lager en egen nummerserie her vil de følge standard nummerserie for ordre.

Nummerserie nye kunder: Som standard blir nye kunder som opprettes lagt i standard nummerserie for kunder. Du kan også legge nye kunder som kommer fra nettbutikken i en egen nummerserie dersom det er ønskelig å skille nettbutikkunder fra den andre kundegruppen.

Hent kort-betalinger ved fakturering: Når kunden betaler med kredittkort i nettbutikken blir beløpet reservert på kortet. Har du på denne haken vil beløpet bli hentet ut når du fakturerer ordren.

Sett fakturaer av betalte ordrer som betalt ved ocr-innlesing: Ha på denne haken dersom din nettbutikk har løsning som gir deg innbetalinger på ocr-fil. Da blir ikke faktura merket som betalt før du har lest inn ocr-fil.

Start veiviser: Trykker du på denne kommer du inn i en veiviser der du må fylle ut nødvendig informasjon om klienten. Følg veiledningen og godta til slutt avtalen.