Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Periodisere etter leveringsdato

I forbindelse med årsskiftet kan det være at du har levert varer i fjor men skal fakturere disse i år. 

For å få dette riktig i regnskapet kan du velge å periodisere etter leveringsdato.

Du må sette på hake for dette i Faste register - Klient/System - Systeminnstillinger:

1 klientSystem_1.png

Fakturamodulen/utgående faktura: Dersom Periodiser etter leveringsdato er på får du fakturere med fakturadato i nytt år (år 20yy) på gammelt år (år 20xx), så lenge fakturaen har leveringsdato i år 20xx. Da vil inntekten bli bokført i år 20xx, men mva blir innberettet på år 20yy. Husk å gå inn på det året inntekten skal føres på (år 20xx) for å fakturere.


2 fakturadato.png

3 leveringsdato.png


Regnskapsmodulen/inngående faktura: Du må ha et bilagsregistreringsmodus som viser periodefeltet. Se hjelpefilen i bilagsregistreringsbildet hvordan du setter inn felt. (I fakturamottaket setter du inn periodefeltet under Rediger -> Innstillinger) Før så den inngående fakturaen med dato i nytt år, men overstyr perioden til f.eks. periode 12 (dersom leveringsdato er i desember). Husk å gå inn på det året kostnaden skal føres på (år 20xx) for å føre posten.

 

 4 bilag.png

 

Hva med moms?

Dersom du er usikker på om det er posteringer i det gamle året med moms, som ikke er oppgjort mot terminoppgavene, kontrollerer du det enkelt ved å ta en “prøve” på periodeavslutningen på det gamle året. Her er ingen tall dersom alt er oppgjort.

Ved saldooverføring til nytt år vil all uoppgjort moms bli overført til neste år. Denne momsen vil bli med på første terminoppgave som blir kjørt på det nye året.

Dersom det ikke er ønskelig å få momsen fra forrige år med på nytt år, må det kjøres en ny periodeavslutning på periode 11-12 på det gamle året, dette blir en tilleggsoppgave som tar med seg all uoppgjort moms. Videre MÅ saldo overføres til nytt år, før det kjøres mvaoppgave (periodeavslutning) på nytt år.