Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Hvordan opprette en rabatt

Her viser vi fremgangsmåten for å lage en ny rabatt på en varegruppe
Menyvalg: Faste registre – Rabattmatrise

Trykk Lag ny rabatt. (Hvilken rabattype som er markert i rabattmatrise-bildet betyr ikke noe. Systemet vil plassere rabatten i korrekt kategori.)
Du kommer inn i en veiviser for rabatt.
varegr1.png
I første bilde velger du utvalget for rabatten. Velg om den skal gjelde for alle, for utvalgte kunder eller for utvalgte kundekategorier. Søk opp den kunde/kundekategori du ønsker rabatten skal gjelde for, eller velg Alle.
varegr2.png
I andre bilde velger du hva utvalget skal få rabatt på. Det kan være alle varer og varegrupper, ønsket varegruppe eller ønsket vare. Søk opp den vare/varegruppe rabatten skal gjelde for, eller velg Alle.
varegr3.png
I tredje bilde velger du hvilken pristype som skal være grunnlag for rabatten, satsen for rabatten (i prosent) og eventuelt minimumsantall av varen kunde må kjøpe for å få rabatten. Dersom det er pris 2 eller 3, eller en spesialpriskode oppgir du kun prosentsats dersom du skal gi en prosent på dette grunnlaget.
varegr4.png
I fjerde bilde velger du periode eller tidsrom rabatten skal gjelde for. Det kan være en generell rabatt som skal gjelde alltid, eller du kan velge å sette fra- og til-dato for rabatten.
varegr5.png
I femte bilde gir du rabatten et navn eller en beskrivelse. Dette for at du skal kunne kjenne de ulike rabattene fra hverandre.
Når du har kommet gjennom veiviseren er rabatten lagt inn i rabattmatrisen. Du finner den under den kategorien som passer de valgene du gjorde i veiviseren. Dersom du opprettet en rabatt på kundekategori og varegruppe, får du den opp under Kundekategorier pr varegrupper.
Når du markerer en rabatt i den øverste delen, ser du detaljene for rabatten i den nederste delen. Her ser du hvilke kunder rabatten gjelder for. Du får opp en liste når du markerer en kundekategori til venstre. Du ser hvilke varer rabatten gjelder for når du markerer en varegruppe. Du kan også legge til og fjerne både kundekategorier og varegrupper:
varegr6.png
I dette eksempelet ser vi at vi har gitt kundekategorien Privat (vi ser kundene dersom vi markerer kategorien) 10% rabatt på standard utpris dersom de kjøper 5 stk eller mer av en vare i varegruppen Klær. Vi ser varene det gjelder siden det er varegruppen som er markert.

Legge til flere kunder, varer, kundekategorier eller varegrupper.
Når du oppretter en rabatt får du kun velge en kunde, kundekategori, vare eller varegruppe. Etterpå kan du enkelt legge til flere som den samme rabatten skal gjelde for. Fremgangsmåten er:
• Marker den rabatten du skal korrigere på i listen.
• Velg Legg til kunde, Legg til kundekategori, Legg til vare eller Legg til varegruppe (du ser hvilke du har tilgang til når rabatten er markert. Dersom du opprettet rabatten for en kundekategori får du f.eks. ikke opp valget for Legg til kunde, kun Legg til kundekategori.
• Søk opp den/de du ønsker å legge til, eller søk opp alle og marker dem du ønsker å legge til. Tips: Bruk samme hurtigtaster som ved vanlig Windows-filbehandling for å velge de som skal være med. Dersom du markerer en linje i søkeresultatet, holder nede Shift-tasten og så markerer en linje lengre nede i listen blir alle linjene mellom de to du klikket på bli markert. Dersom du markerer en linje, holder nede Ctrl-tasten og så klikker på en linje lengre nede i listen, blir kun de to du har klikket på markert
• Når du har markert de linjene du ønsker, trykker du OK.
varegr7.png
Dette gir resultatet:
varegr8.png

Fjerne kunder, varer, kundekategorier eller varegrupper.
Du kan redigere på eksisterende rabatter. Da bruker du knappene Slett kunde, Slett kundekategori, Slett vare eller Slett varegruppe (du ser hvilke du har tilgang til når rabatten er markert).
• Marker den rabatten du skal redigere på
• Under detaljene, marker den oppføringen som skal fjernes.
• Trykk knappen for å slette den typen oppføring som er markert (F.eks. Slett kunde dersom det er en kunde som er markert)