Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Rabatt i kroner

Dersom du ønsker å gi rabatt i kroner, f.eks. ved avrunding på beløp er det mulig.

Dette legger du da inn direkte på faktura når du registrerer dette:
kroner.png
Trykk på knappen med tre prikker og du får opp bildet ovenfor og kan legge inn et kronebeløp du vil gi i rabatt.
I eksempelet ovenfor har vi en vare til kr 184 som vi vil selge for 150 og legger da inn 34 kr i rabatt. Systemet regner da ut at vi har gitt 18,48% rabatt.


Funksjonen er kun tilgjengelig i faktura, ikke på ordre eller tilbud, der må du bruke prosent.

Tagger: