Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Spesialpris

I tillegg til i rabattmatrisen kan du legge rabatter direkte på varegruppe, vare eller kunde. Dersom du velger å benytte deg av dette, vær imidlertid oppmerksom på at dersom du sletter en rabattlinje inne på en av disse plasseringene så sletter du rabatten for alle denne rabatten gjelder. Sletter du en rabatt inne fra kundekortet, så sletter du den for alle dersom den gjelder flere, ikke kun for den kunden.

Spesialpris på Varegruppe
Menyvalg: Faste registre - Varegrupper

Legg inn rabattene ved å markere varegruppen rabatten skal gjelde for, klikk på fanen Rabatter og legg inn en linje for hver ønsket rabatt.
spes1a.png

Forklaring til feltene:
Fra-/til dato: Periode rabatten skal gjelde for. Dersom blankt, gjelder rabatten hele tiden
Beskrivelse: Tekst/forklaring til rabatten. Bør fylles ut, slik at rabatten lett kan gjenkjennes f.eks. i rabattmatrisen.
Kunde: Sett inn eller søk frem kundenummer dersom rabatten bare gjelder en kunde. (Da kan du kanskje like gjerne sette rabatten på kundekortet?)
Kundekategori: Velg hvilken kundekategori rabatten skal gjelde for. Fyller du ikke inn noe her gjelder den for alle.
Pris: Fyll inn ønsket pris dersom rabatten skal være en fastpris.
Rabatt: Fyll inn ønsket prosentsats (%-tegnet skal ikke være med), dersom rabatten skal være en prosentsats i avslag på pris.
Min antall: Minimum antall av varen som må inngå i kjøpet før kunden får rabatt dersom det er aktuelt.
Pristype: Hvilken pristype som skal benyttes dersom det ligger flere priser på varene. Det må ikke ligge inne verdier under Pris eller Rabatt dersom du ønsker å bruke en spesialpriskode.

Spesialpris på Varer
Menyvalg: Faste registre - Varer
spes1.png
Legg inn rabattene ved å finne ønsket vare, klikk på fanen Spesialpris og legg inn rabatt på samme måte som for varegruppe. Eneste forskjell er at nå gjelder rabatten en enkelt vare, ikke en hel varegruppe. Feltene er de samme som på Varegruppe.

Spesialpris på Kunder
Menyvalg: Faste registre - Kunde
VIKTIG!!! Legg aldri inn spesialpris på kunde før kunden er lagret, dvs har fått et kundenummer i databasen!
spes2.png
Legg inn rabattene ved å finne ønsket kunde, klikk på fanen Spesialpris og legg inn rabatter som skal gjelde kun for denne kunden. 
Spesialpris på kundekortet er også et visningsfelt. Her ser du alle rabattene som gjelder kunden, samme hvor de er lagt inn. Bakgrunnsfargene viser hvilke rabatter som gjelder for bare denne kunden, hvilke som gjelder for alle kunder i en kategori som denne kunden tilhører, og hvilke rabatter som gjelder absolutt alle kunder.
Vær oppmerksom på at dersom du sletter en rabattlinje som gjelder for flere kunder enn denne ene her på kundekortet, så sletter du rabatten for alle andre kunder rabatten gjelder for også. Du sletter altså hele rabatten. Dersom du ønsker å fjerne rabatten fra kunden, må du f.eks. fjerne kunden fra aktuell kundekategori.

 

Tagger: