Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Bokføring av vareforbruk

Menyvalg: Faste registre – klient/system - vareforbruk

Det finnes en funksjon for å bokføre varekostnaden automatisk ved fakturering. Varekostnaden blir da bokført i samme bilag som inntekten/fakturaen!

For å få denne funksjonen aktiv, er det noen innstillinger som må settes i systemet:


 • Innkjøps konto må fylles ut – Kontoen blir brukt til å kostnadsføre vareforbruket :
  Gå til Faste registre – klient/system – systeminnstillinger – Standard konto salg / innkjøp

Systeminnstillinger vareforbruk.png

Gå til ark-fanen Vareforbruk:

 • Sett på haken «Automatisk postering av vareforbruk ved fakturering.
 • Hovedbokskonto for lager som blir brukt i bokføringen.
 • Merk med en hake hva du vil bruke for å beregne lagerprisen til varene.

Vareforbruk- instillinger.png

 • Innpris fra Ordre-/Fakturalinjer:
  Varekostnaden blir beregnet utfra inn prisen  på inngående faktura.

 • Innpris fra Varekortet:
  Varekostnaden blir beregnet utfra inn prisen på varekortet

 • Kalkulert lagerpris:
  Varekostnaden blir beregnet utfra gjennomsnittsprisen av varemottakene på varen. For å få gjennomsnittsprisen mest mulig nøyaktig ihht FIFO-prinsippet, finnes det en rutine man kan kjøre:
  Kalkuler Lagerpris!

 

Man kan også utføre periodisk bokføring av vareforbruk.