Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Periodisk bokføring av vareforbruk

 Menyvalg:  Faste registre - Vareregister - Periodisk bokføring av vareforbruk       

Man kan også kjøre periodisk bokføring av vareforbruk. Man setter da ikke på innstillingen under Faste registre -> Klient/System -> Vareforbruk. Sett bare inn lagerkonto og innkjøpskonto under Systeminnstillinger.

Denne rutinen bruker innprisen på fakturalinjene til å kalkulere vareforbruket. Dette kan medføre en differanse hvis det tidligere er brukt andre parametre ved utregning av lagerprisen (Kalk. Lagerpris eller innpris fra Ordre-/Fakturalinjer).

Dersom innprisen på varen ikke er satt, medfører dette at innprisen blir lik 0 på fakturalinjene (dersom man ikke overstyrer dette ved fakturering). Når man da prøver å bokføre vareforbruk ved hjelp av menyvalget ”Periodisk bokføring av vareforbruk”, vil man for varelinjene som har 0 i innpris heller ikke få bokført noe vareforbruk.

Rutinen ”Periodisk bokføring av vareforbruk” er laget som en veiviser og kan kjøres på et hvilket som helst tidspunkt. Det vil si at rutinen kan kjøres flere ganger for samme periode. Rutinen vil da bare avstemme tidligere bokførte kostnader mot nye beregninger.

Beregningsmodell:

  • Rutinen henter innpriser fra ordre- og fakturalinjer. Det vil si at det er viktig at alle ordre og faktura har korrekte innpriser.
  • Når det gjelder elektroniske inngående faktura (f.eks autofakt) så hentes eksakte kostpriser fra regningen dersom den er knyttet mot aktuell ordre.
  • Innpriser hentes kun fra utgående faktura dersom det ikke finnes en tilknyttet ordre.

Steg 1
Veiviseren lar deg velge ut perioden du ønsker å bokføre vareforbruk for. Dersom du haker av for Bruk transdato er det transaksjonsdatoen for bokføringen som blir brukt, ikke bilagdato. Det er også mulig å angi et prosjektnummer dersom du ønsker å se forbruket for et enkelt prosjekt.

Steg 1.png

Steg 2
Angi hvilke kontoserier som benyttes for bokføring av varelager og varekostnader. Dersom det ikke er satt opp noen innkjøpskonto på varene, er det nødvendig å legge inn en standard innkjøpskonto under “Klient/System” i fakturamodulen.

Du må også angi hvilken uttakskonto som skal benyttes som standard (Varelager (uttak)). Denne benyttes dersom det ikke er angitt på de enkelte varer hvilke lagerkonto som benyttes.

Kontoregler definert i regnskapet kan av og til være i konflikt med ønsket bokføring av vareforbruk (f. eks. krav til bruk av dimensjoner). Det er derfor her mulig å si at denne bokføringen skal kunne omgå kontoreglene i regnskapet. Dette gjør du ved å krysse av “Ignorer kontoregler”.

Steg 2.png

Steg 3
Lar deg kontrollere hva som tidligere er bokført som vareforbruk for aktuell periode. Dette steget er et rent spørrebilde som bare lar deg se på/gruppere eksisterende bokføringer mot aktuelle kontoserier satt opp i steg 1 og 2.

Steg 3.png

Steg 4
Systemet gir forslag til hva som er reelt vareforbruk for perioden. Dersom veiviseren fullføres vil dette bli bevegelsen for aktuell periode.
Dette er også et rent spørrebilde. Det vil si at du ikke kan gjøre noen endringer i dette bildet som påvirker bokføringen el.

Steg 4.png

Steg 5
Til slutt vises forslaget til bokføring. Dette kan avvike fra steg 4 siden rutinen avstemmer tallene i steg 4 mot tidligere føringer (steg 3).
Her kan du også velge hvilken gruppering du ønsker for posteringene med hensyn på tilgjengelige dimensjoner (prosjekt, avdeling etc.)

Trykk “Fullfør” for å bokføre forslaget.

 

 Steg 5.png

 

Se også Automatisk bokføring av vareforbruk.