Meny
Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Ordre/Faktura i valuta [Professional og Enterprise]

Dersom du skal selge varer til utlandet som du ønsker å fakturere i valuta, kan du enkelt gjøre dette. Det kreves da at kunden ligger inne med landkode, eller at du velger valuta ved fakturering. 

I Faste register - Registrere - Valuta må du ha hentet ned eller fylt ut valutakurser.

Dersom du nå fakturerer en utenlandsk kunde (som er registrert med en utenlandsk landkode) vil systemet foreslå valutakode.

Man får da en meny for valuta, der man kan velge hvilken valuta man ønsker å fakturere i:
1 faktura_2.png

Dersom du på kundekortet under arkfanen Andre opplysninger velger Valutakode, vil automatisk den bli valgt i faktureringsbildet, så slipper du å velge fra menyen ovenfor.

Systemet regner ut pris i henhold til kursen på transaksjonsdato (den datoen man registrerer faktura), ikke fakturadato.

Mva-koden vil bli satt til avgiftsfritt dersom kunden er haket av for Avgifstfri på kundekortet. Dette gjøres under arkfanen Andre opplysninger.

Dersom man forsøker å lagre faktura med en mva-kode som ikke er avgiftsfri vil man få melding om dette.

 

advarsel.png