Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Valutainnpris på vare [Professional og Enterprise]

Dersom du kjøper varer fra utlandet får du gjerne innpris oppgitt i valuta, men skal selge de i norske kroner.

På varekortet kan du legge inn hvilken valuta du får varen i, og når du legger inn beløpet i valuta vil valutakalkulatoren regne om valutabeløpet til norske kroner.

1 kalkulator.png

Det samme skjer omvendt dersom du fyller inn norsk beløp i Standard innpris. Programmet regner automatisk om til valutabeløpet i feltet for innpris.