Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Avrundingstyper

Dersom du bruker prisjusteringsrutinen vil du gjerne ha behov for å avrunde de prisene du får.
Menyvalg: Faste registre - Vareregister - Avrundingstyper

Her kan du definere ulike avrundingstyper. For eksempel nittini nitti dersom du skal ha en pris som runder til en smart avrunding. Dette bildet brukes derfor til å lage til spesielle avrundinger på priser. For å få oppdatert varen med en avrundingstype må du kjøre prisjusteringsrutinen. Se Faste register - Vareregister - Prisjustering for hvordan du får benyttet en avrundingstype.

Du setter de ulike avrundingstypene opp i dette bildet.

1 ny.png
Legg inn et navn og en beskrivelse først. Dersom du allerede har opprettet avrundingstyper kan du trykke på Neste for å få de opp.

I tabellarket kan du angi hvordan prisen skal avrundes. Til venstre er det to grå felt. Disse kan ikke editeres i utgangspunktet. Den tar utgangspunkt i at du kan legge inn en prisavrunding (fra 0 til Uendelig). For å detaljere prisavrundingen slik at du kan bestemme at priser mellom 0 og 10 skal avrundes på en måte og at prisene fra 10 til 100 skal avrundes på en måte osv. så må du trykke på knappen

2 sett inn.png

for å sette inn en ny linje.

3 Standard.png

Du kan da for eksempel sette det opp slik.

Forklaring til kolonner:

Priser fra / til og med: Angi prisene fra og til som avrundingen skal gjelde for.
Rund av: Velg hvordan systemet skal runde av prisen. Oppover, nedover eller begge veier.
Til nærmeste: Velg hvordan prisen skal avrundes.
Juster: Etter at prisen er blitt avrundet kan du velge å justere prisen oppover, nedover eller ingen justering. Se neste felt.
Med: Dersom du for eksempel har angitt å justere prisen nedover kan du her angi hvor mye du vil justere prisen med.
Smart justering: Hak av dersom den skal regne smart. Smart justering vil du normalt alltid bruke. Det sørger for at du alltid ender opp på riktig resultat. Uten smart justering vil f.eks. 89,48 rundes av først til 89,00 og deretter justeres ned til 88,90. Med smart justering vil den oppdage at 89,48 faktisk er nærmere 89,90 enn 88,90, og ta hensyn til det.