Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Endre varenummer

Det er ikke mulig å slette varer som det har vært bevegelse på.

Med bevegelse menes at varen har blitt ført inn på lager, ut av lager, eller ligger på en ordre, tilbud, bestilling, varemottak eller faktura.
Vi har imidlertid laget en rutine for å slå sammen flere varenummer, slik at uønskede varer kan legges inn på et eget ”ikke i bruk” varenummer. Rutinen sørger for at også all historikk legges inn på nytt nummer. Rutinen finnes på varekortets menyvalg Rediger - Endre varenummer.
Her må du endre en og en vare.
1 Endre.png


Dersom du ønsker å flytte en rekke varer, f.eks. en hel varegruppe til et nummer, kan vi ordne det for dere. Dere må da gjøre det klart hvilke varer som skal fjernes, f.eks. ved å flytte alle varene til en varegruppe, og deretter sende en sikkerhetskopi til oss for redigering. Det er viktig at det ikke jobbes med Unimicro V3 før backupen returneres fra oss, og leses inn igjen. Denne type arbeid faktureres etter medgått tid. Denne typen arbeid må avtales særskilt på forhånd, ta kontakt med oss enten pr telefon eller mail.