Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

MAGNET_EDAG-108

Tilbakemelding på A-ordningen har status Øyeblikkelig og avvikskode MAGNET_EDAG-108

Avvikskode:

MAGNET_EDAG-108Nivå:

ØyeblikkeligBeskrivelse:

Inntektsmottaker med type arbeidsforhold ordinært eller maritimt som innrapporteres i en kalendermåned på et organisasjonsnummer for virksomhet, og evt. med arbeidsforholdId, må enten ha sluttdato i denne kalendermåneden eller innrapporteres den etterfølgende kalendermåneden på samme organisasjonsnummer med samme arbeidsforholdIdHva betyr dette:

En ansatt som er innrapportert med en stilling på a-meldingen i foregående måned må enten rapporteres inn med tilsvarende stilling denne måneden eller det må settes sluttdato på stillingen. Dersom du rapporterte en stilling nr 1 forrige periode (uten sluttdato), så forventer a-ordningen å få denne stillingen med på neste periode, enten med sluttdato eller eller som fortsatt åpen stilling. Dersom stillingen ikke er med så vil du få dette avviket.Hva bør du kontrollere i Unimicro V3:

Det er stillinger som har ansatt-dato og som ikke har sluttdato som blir med i a-meldingen. I tillegg blir stillinger med sluttdato inntil 45 dager før den første i rapporteringsmåneden tatt med. (F.eks vil systemet ta med alle stillinger som har sluttdato 15.01 eller senere når du sender a-melding for mars.)

Velg den ansatte du har fått avvik på og åpne Stillinger. Sjekk at alle stillinger som skal rapporteres inn har en ansatt dato, og enten har blank sluttdato eller en sluttdato som er mindre enn 45 dager tilbake i tid fra den 1. i rapporteringsmåneden.  Dersom det er satt sluttdato mer enn 45 dager bakover i tid må du levere erstatningsmeldin på tidligere perioder, eller så må du sette en sluttdato som er innenfor 45 dager før den 1. i den måneden du rapporterer for.

Når du setter en sluttdato vil stillingen avsluttes, dersom den ansatte gjenopptar arbeidet (eller bytter stilling) må det opprettes en ny stilling på denne ansatte.

Etter hvert som tiden går og vi har benyttet a-ordningen en stund, så må du huske på eventuelle nye stillinger dersom du sender erstatningsmelding for tidligere perioder.

Et annet alternativ her er at det f.eks. er levert noe manuelt på altinn. Dersom stillingsid-en som etterlyses starter med A01, så kan det være tilfellet. Da må det som er levert på altinn nullstilles, og så må du sende ny erstatningsmelding.

Tilsvarende er det ved bytte av økonomisystem. Husk å avslutte stillingene i det gamle systemet.

Husk også at dersom en ansatt skal bytte virksomhetsnummer, så må du avslutte stillingen som er rapportert på det ene virksomhetsnummeret, og så opprette ny stilling på det nye virksomhetsnummeret. Dersom bedriften har fått et nytt virksomhetsnummer må du også huske å ikke starte rapporteringen på det nye virksomhetsnummeret før den perioden det er gyldig fra.