Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

MAGNET_EDAG-114B

Tilbakemelding på A-ordningen har status Øyeblikkelig og avvikskode MAGNET_EDAG-114B

Avvikskode:

MAGNET_EDAG-114B


Nivå:

Øyeblikkelig


Beskrivelse:

Verdien som er oppgitt må finnes i aktuell kodeliste og være gyldig for aktuell kalendermåned.


Hva betyr dette:

En av dine oppsett på arket A-meldingen på lønnsart er satt opp med en kombinasjon som ikke er lovlig lenger.


Hva bør du kontrollere i Unimicro V3:

Først må du finne hvilke(n) lønnsart det gjelder. Se på detaljene og noter ansattnummer og beløp. Bruk så f.eks Oversiktbildet (Grønn hake) og søk på lønnsposter for å finne ut hvilken lønnsart du får avvik på.

Når du har funnet lønnsarten som gir avvik, åpne lønnsart-bildet på arket A-melding. Sjekk at opplysningene som er angitt her er korrekte. Du må her bruke kodespeilet og veiledningen for å se hvordan denne lønnsarten skal settes opp.

Husk å sende a-melding på nytt for perioden. (Erstatningsmelding)