Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

MAGNET_EDAG-142

Tilbakemelding på A-ordningen har status Øyeblikkelig og avvikskode MAGNET_EDAG-142

Avviskode:

MAGNET_EDAG-142


Nivå:

Øyeblikkelig


Beskrivelse:

Informasjon i melding må stemme med informasjon i Enhetsregisteret for rapporteringsperioden: - roller / organisasjonsstruktur


Hva betyr dette:

Informasjon i meldingen stemmer ikke overens med informasjon i Enhetsregisteret. Virksomheten er ikke knyttet til juridisk enhet. Denne feilmeldingen kommer fordi virksomhetsnummeret som er sendt inn i ameldingen ikke finnes i Enhetsregisteret og ikke er knyttet til opplysningspliktiges organisasjonsnummer.


Hva bør du kontrollere i Unimicro V3:

Pass på at du har fyllt ut riktig organisasjonsnummer på din organisasjon i Klient/System, og på eventuelle Lokaliseringer/underenheter. Du kan evt slå opp ditt organisasjonsnummer (virksomhetsnummer) på www.brreg.no

Dersom du må endre på en lokalisering, husk å endre både i feltet Organisasjonsnr under Skattekort og feltet Lokalisering under Stillinger.

Du må gjerne kjøre rutinen Gjenoppbygg aga totasummer, som du finner under Verktøy i bildet for Lønnskjøring for å få arbeidsgiveravgiften korrekt etterpå.

Husk å sende a-melding på nytt for perioden. (Erstatningsmelding)