Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

MAGNET_EDAG-142C

Tilbakemelding på A-ordningen har status Avvist og avvikskode MAGNET_EDAG-142C

Avvikskode:

MAGNET_EDAG-142C


Nivå:

Avvisning


Beskrivelse:

Dersom virksomhet er identifisert med offisiell norsk identifikator tilhørende en person eller juridisk enhet så må identifikatoren tilhøre opplysningpliktig.


Hva betyr dette:

Et eller flere av de virksomhetsnumrene som er rapportert i a-meldingen er ikke tilknyttet den juridiske enheten i brønnøysundregistrene.

Hva bør du kontrollere i Unimicro V3:

Pass på at du har fyllt ut riktig organisasjonsnummer på alle eventuelle Lokaliseringer/underenheter. Du kan evt slå opp ditt organisasjonsnummer (virksomhetsnummer) på www.brreg.no for å finne gyldige underenheter.

Organisasjonsnummer på arket Skattekort eller Lokalisering på Stillinger arket på den ansatte må være knyttet mot den undervirksomheten som stillinger tilhører dersom man har flere undervirksomheter, og det må være et virksomhetsnummer som tilhører den opplysningspliktige.

Dersom du må endre på en lokalisering, husk å endre på stillingen også.

Du må gjerne kjøre rutinen Gjenoppbygg aga totasummer, som du finner under Verktøy i bildet for Lønnskjøring for å få arbeidsgiveravgiften korrekt etterpå.

Husk å sende a-melding på nytt for perioden. (Ikke erstatningsmelding.)