Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

MAGNET_EDAG-175C

Tilbakemelding på A-ordningen har status Retningslinje og avvikskode MAGNET_EDAG-175C

Avvikskode:

MAGNET_EDAG-175C


Nivå:

Retningslinje


Beskrivelse:

En person som innrapporteres med forskjellige norske identifikatorer (typisk dnummer og fødselsnummer) i samme kalendermåned vil bli oppsummert og behandlet som én inntektsmottaker.


Hva betyr dette:

Det blir levert opplysninger både på fødselsnummer og dnummer for en ansatt samme periode.

Hva bør du kontrollere i Unimicro V3:

Kontroller at feltet Fødselsnummer på den ansatte det er referert til i tilbakemeldingen er fyllt ut korrekt. Du må kanskje søke på Fødselsnummer på Ansatt i oversikt-bildet for å finne den ansatte. Ellers er dette bare en opplysning om at a-ordningen har gjenkjent at dette er samme persom og derfor vil slå opplysningene sammer.