Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

MAGNET_EDAG-179

Tilbakemelding på A-ordningen har status Retningslinje og avvikskode MAGNET_EDAG-179

Avvikskode:
MAGNET_EDAG-179

Nivå:
Retningslinje

Beskrivelse:
Inntektsmottaker mangler norsk identifikator.


Hva betyr dette:
Feltet Fødselsnummer på den ansatte er ikke fyllt ut.

Hva bør du kontrollere i Unimicro V3:
Kontroller at feltet Fødselsnummer på den ansatte det er referert til i tilbakemeldingen er fyllt ut korrekt. Du må kanskje søke på Fødselsnummer på Ansatt i oversikt-bildet for å finne den ansatte.

Korriger dersom det er feil og send inn a-meldingen på nytt (erstatningsmelding).