Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

MAGNET_EDAG-180D

Tilbakemelding på A-ordningen har status Avvist og avvikskode MAGNET_EDAG-180D

Avvikskode:

MAGNET_EDAG-180DNivå:

AvvisningBeskrivelse:

Inntektsmottaker med oppgitt norsk identifikator (og uten internasjonal identifikator og identifiserende informasjon) må finnes i folkeregisteret.Hva betyr dette:

Fødselsnummer det er referert til i tilbakemeldingen finnes ikke i folkeregisteretHva bør du kontrollere i Uni Økonomi:

Kontroller at fødselsnummer stemmer på den ansatte det er referert til i tilbakemeldingen. Du må kanskje søke på Fødselsnummer på Ansatt i oversikt-bildet for å finne den ansatte.

Korriger dersom det er feil og send inn a-meldingen på nytt. Dersom du ikke finner feil må du ta kontakt med Etatenes Fellesforvaltning (EFF) for å få forklaring på hvorfor du får denne tilbakemeldingen. (Vi har sett et tilfelle av at det var feil i skatteetatens register. Det var et nytt D-nummer som ikke var kommet med der.)