Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

MAGNET_EDAG-187-5

Tilbakemelding på A-ordningen har status Øyeblikkelig og avvikskode MAGNET_EDAG-187-5

Avvikskode:
MAGNET_EDAG-187-5

Nivå:
Øyeblikkelig

Beskrivelse:
Hvis Type Arbeidsforhold er Maritim arbeidsforhold eller Filanser, oppdragstaker, honorar personer mm kan ikke lønnsansienneitet eller lønnstrinn fylles ut


Hva betyr dette:
Feltet Ansiennitet på Stillinger på Ansatt skal ikke fylles ut på den/de stillinger som meldingen refererer til.

Hva bør du kontrollere i Uni Økonomi:
Åpne ansattkortet på den/de ansatte som du har avvik på, velg arket Stillinger. Pass på at feltet Ansiennitet ikke er fyllt ut, fjern evt verdien dersom du har en verdi her. Kontroller også at det ikke står noe i feltet Lønnstrinn.