Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

MAGNET_EDAG-200

Tilbakemelding på A-ordningen har status Øyeblikkelig og avvikskode MAGNET_EDAG-200

 

Avvikskode:

MAGNET_EDAG-200Nivå:

ØyeblikkeligBeskrivelse:

Inntekt inneholder en ugyldig kombinasjon av opplysninger.Hva betyr dette:

Dette avviket har vanligvis en av disse årsakene:
1)    Lønnsarten skal ha hake for Trekkplikt, men mangler det. Eller omvendt.
2)    Lønnsarten skal ha hake for Med i grunnlag for Arbeidsgiveravgift, men mangler det. Eller omvendt.
3)    Lønnsarten skal ha med en eller flere tilleggsopplysningsfelt, men er ikke satt opp for det.
4)    Lønnsarten er satt opp med felt for tilleggsopplysninger, men tilleggsopplysningene er ikke fylt ut på selve lønnsposten.

 

Det kan også være at du har satt på en skatte- og avgiftsregel som ikke skal være der, eller at denne kombinasjonen av opplysninger ikke skal rapporteres lengre.


Hva bør du kontrollere i Unimicro V3:

Først må du finne hvilke(n) lønnsart det gjelder. Se på detaljene og noter ansattnummer og beløp. Bruk så f.eks Oversiktbildet (Grønn hake) og søk på lønnsposter for å finne ut hvilken lønnsart du får avvik på.

Når du har funnet lønnsarten som gir avvik, åpne lønnsart-bildet på arket A-melding. Sjekk at opplysningene som er angitt her er korrekte. Husk å sjekke at avkrysningen Trekkplikt også er rett, og dersom lønnsarten skal være med i grunnlag for arbeidsgiveravgift krysses dette av på det første arket (Lønnsart) på lønnsarten. Du må her bruke veiledningen til a-meldingen for å se hvordan denne lønnsarten skal settes opp.

Dersom det er lønnsarter som skal ha tilleggsopplysninger, så viser det som Tilleggsopplysning eller Spesifikasjon i kodespeil/veiledning. Det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å sette dette opp. Denne opplæringsfilmen viser oppsett av en del av disse (tidligere kode 118-A, 113-A, 119-A og 135-A). Dersom du ser gjennom denne ser du prinsippet for oppsett av tilleggsopplysninger.

Når lønnsarten er satt opp korrekt fyller du inn manglende tilleggsopplysninger, eller korrigerer på feil i tilleggsopplysninger, for lønnskjøringer som alt er kjørt på Periodiske rutiner - Kontroller tilleggsopplysninger.