Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

MAGNET_EDAG-235-4

Tilbakemelding på A-ordningen har status Retningslinje og avvikskode MAGNET_EDAG-235-4

Avvikskode:

MAGNET_EDAG-235-4Nivå:

Retningslinje


Beskrivelse:

Hvis arbeidstidsordning er'skift365' skal antallTimerPerUkeForFullStilling være 36,5 t/u


Hva betyr dette:

Feltet "Timer pr uke" må være 36,5 dersom man har valgt 2 Skiftarbeid (36,5 t/u) i feltet Arbeidstidsordning


Hva bør du kontrollere i Unimicro V3:

Velg den ansatte du har fått avvik på og åpne arket Stillinger på den ansatte. Pass på at det du har fyllt ut i feltet "Arbeidstidsordning" stemmer overens med det som er fyllt ut i feltet "Timer pr.uke". I feltet "Arbeidstidsordning" står det i parantes bak hvert valg hvilken timesats som er lovlig i feltet "Timer pr.uke".

Dersom du har valgt Ikke skift i feltet Arbiedstidsordning Arbeidstidsordning oppgir du det antallet timer pr uke som en full stilling tilsvarer i feltet "Timer pr.uke".

Se ellers kapittel 4.12 i veiledningen.