Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Bokføring avbrutt

Bokføring avbrutt pga. %1

 bokføring avbrutt.png

Denne feilmelding kommer dersom du prøver å bokføre en lønnskjøring der det ikke er noe å bokføre, altså der det blir kontert 0 til hver konto. Denne typen bilag får du ikke bokført. Løsningen blir å endre status til Bokført manuelt på lønnskjøringen. (Bytt til Bokført i Status-feltet og lagre endringen)