Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Import av lønnsposter

Dersom du skal importere lønnsposter til Unimicro V3, kan du benytte import fra tekstfil.

Først og fremst: Husk alltid å ta backup før import!

Lage fil for import:

For å importere lønnsposter må du ha en fil som inneholder denne informasjonen. (Vi viser her hvordan du kan importere en excel/semikolondelt-fil, men så lenge filen inneholder et skilletegn og feltformatene er korrekte kan de benyttes):
imp1.png 

Du trenger altså ansattnummer, lønnsartnummer, eventuell tekst, fra dato, til dato, sats og antall. I tillegg kan du f.eks. ha kolonne med avdeling eller prosjekt om du ønsker det. Dersom du skal importere antall timer med desimaler, må du i en semikolonseparert fil bruke komma som skilletegn. Punktum fungerer ikke.

Tekst og fra/til dato vil bli fylt ut av systemet dersom du ikke importerer det. Teksten blir lik navnet på lønnsarten, og fra/til dato blir lik fra/til dato på lønnskjøringen. Dersom du ikke importerer sats vil systemet benytte den satsen som systemet ville ha fylt ut om du registrerte en manuell lønnspost med denne lønnsarten på den ansatte.

Ved import av lønnsposter vil de bli registrert inn på siste tilgjengelige lønnskjøring som har status Klar. Du får ikke velge lønnskjøring ved import.

For å kunne importere lønnspostene må de lagres som en tekstfil der feltene er separert ved hjelp av et skilletegn el.l.

Dersom du f.eks. har en excel-fil med lønnsposter som skal importeres, kan du lagre filen som en semikolondelt fil. Åpne filen og velg File -> Save as. Velg navn og plassering på filen. I feltet Save as type velger du csv eller sdv.

imp2.png 

Når du så har fått en tekstfil, kan du importere denne filen ved hjelp av Import fra tekstfil.


Importere lønnspostene:

Ta først backup av klienten.

Gå så inn i lønnsmodulen og velg Fil - Import - Import fra tekstfil.

imp2a.png

Klikk knappen med tre prikker, og hent opp csv-filen der den er lagret (velg Filtype "Alle filer" for å finne filen). Velg Fil med skilletegn, og trykk Videre.


imp3.png 

Velg Semikolon i feltet Skilletegn, og trykk Videre.

I bildet som du da kommer inn i, skal du koble felter i filen med tilsvarende felter i det registeret du skal importere til. Innholdet i filen ser du til venstre i bildet. Til høyre (med blå bakgrunn) finner du registeret i databasen.
imp4.png 

Velg først Uni_Lønnspost i feltet Les inn til register.

Bla så oppover i feltet Start til du finner den linjen som inneholder kolonneoverskriftene (eventuelt første linje med lønnsposter), det er da lettere å se at du kobler de rette feltene.

Koble så feltene. Du kobler f.eks. ansattnummer ved å klikke i feltet Link til høyre for Ansattnr i feltet til venstre, klikke på Ansattnr i feltet til høyre, og så klikke knappen merket med =. Du vil da se at det står ansattnr i feltet Link. Koble alle feltene som skal importeres.

De feltene du ikke skal importere, kobler du ikke. I vårt eksempel importerer vi f.eks. ikke Tekst og Dato.

Så er det viktig at du velger å starte importen fra første linje med data. Bla i feltet Start til du ser første linje med data som skal importeres:
imp5.png 

Når alle felt som skal importeres er koblet mot riktig felt i registeret trykker du Videre og Fullfør. Vent til det står Fullført 100% i nederste venstre hjørne, og velg så Avslutt.

Du vil da finne postene du har importert inne på Registrere lønnsposter i den siste åpne lønnskjøringen du har, og videre arbeid med dataene skjer på vanlig måte:

imp6.png