Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Grunndata til Unimicro Lønn - Dimensjoner på ansatte

Dersom du benytter dimensjoner i lønn, og alle poster på en ansatt skal ha f.eks. avdeling, er det lurt å registrere avdelingen inn på arbeidsforholdet til den ansatte. Du må på forhånd ha opprettet dimensjonene.

I V3 Lønn ligger dimensjoner under Stilling på de ansatte. I Unimicro Lønn ligger dimensjoner på Arbeidsforhold på den ansatte. Se filmen nederst for informasjon om hvordan du finner dimensjoner fra V3 Lønn.

Dersom du har to skjermer kan du ha oppe Ansattkortet og Stillinger i V3 Lønn på den ene skjermen, og Unimicro Lønn på den andre skjermen, og så kopiere over, eller taste inn detaljene i Unimicro lønn.

Alle dimensjoner som skal følge den ansatte/arbeidsforholdet, registrerer du altså inn på selve arbeidsforholdet.

Når du har fått ut listen du trenger kan du gå i Unimicro, og velge Lønn og Ansatte:

5_finn_ansattt.png

Du får da opp ansattlisten. Du kan enkelt søke i listen. Du sorterer på samme måte som i V3 lønn, ved å klikke på kolonneoverskriften. Du ser av pilen at her er det sortert på ansattnummer:

5_ansattlistet.png

Klikk på en ansatt for å få registrert inn dimensjonene. Du kommer først inn i ansattkortet. Dimensjoner ligger på arbeidsforholdet. Arbeidsforhold finner du ute til høyre. Legg merke til at du kan velge Vis alle dersom du har flere arbeidsforhold.  Det er to måter å åpne arbeidsforholdet på: Du kan velge knappen med tre prikker og så Vis detaljer, men det enkleste er å klikke på id-en:

7_arbforhold.png

Inne på arbeidsforholdet må du scrolle/rulle ned til den seksjonen som heter Dimensjoner. Der registrerer du inn dimensjonene:

dimensjoner.png

Bruk knappen Lagre endringer i toppen eller bunnen til slutt. Det er også en knapp for Tilbake til ansatt. Den tar deg tilbake til ansattkortet. Kjappeste metode for å komme tilbake til ansattlisten er ved å klikke på Ansatte over ansatt-navnet:

9_tilbake.png

Gjenta til du har fått registrert inn dimensjoner på alle ansatte/arbeidsforhold som skal ha det.

 

Videre til neste punkt.

Tilbake til hovedside for overføring av data.

Tilbake til hovedside om overgang til nytt lønnssystem.