Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Grunndata til Unimicro Lønn - Importere lønnshistorikk

Du importerer lønnshistorikk som variable poster til ein lønnskjøring. Du finner fremgangsmåten for hvordan du setter opp lønnsavregningen her: https://hjelp.unimicro.no/lonn/registrere-lonnshistorikk.

Du kan gjerne taste inn manuelt, men for å gjøre det enklere skal vi vise hvordan du kan importere historikken som variable poster.

1: Opprett lønnsavregning for historikk

Opprett først en lønnsavregning for historikken:

 • Gå på Lønn - Lønnsavregning og velg Ny lønnsavregning.
 • Gi den et navn. Skriv gjerne at det er historikk
 • Velg en utbetalingsdato. Pass på at det er en dato i en a-meldingsperiode som IKKE skal leveres fra Unimicro Lønn. I eksempelet er periode 1-4 kjørt i V3 lønn, og derfor settes siste dato i den perioden som Utbetalingsdato (og setter fra/til dato tilsvarende).
 • Velg Ikke skatt i Skattetrekk.
 • Ta bort haken for Inkluder faste poster/trekk
 • Velg at du vil ha en tom lønnsavregning.

8_historikk_import_1.png

Trykk til slutt Opprett lønnsavregning.

 

2: Last ned mal

Når du skal importere postene, må du laste ned en mal. Velg Lønn -  Variable lønnsposter:

8_historikk_import_2.png

Velg Flere valg - Importer variable lønnsposter:

a_hist_mal.png

Velg Last ned mal:

b_hist_mal.png

Malen er en Excel-fil, som blir lagret i den mappen som nettleseren din laster ned filer til. Dobbeltklikk filen for å åpne den.

Malen ser slik ut:

1_historikk_mal.png

 

Husk å velge Aktiver redigering for å få lagt inn data i malen.

 

3: Eksporter historikken fra V3 lønn

Du må registrere inn data i de tilgjengelige feltene, og rekkefølgen og kolonneoverskriftene må være nøyaktig de som viser i malen. Det er derfro greit å eksportere ut data til Excel, og så kopiere dem over i malen.

For å få til dette, gå i Oversikt (den grønne haken) i V3 lønn, og velg register Lønnsposter. Fjern datoen som blir foreslått, eller velg Nytt søk for å få søkt opp alle lønnspostene. Du kan ha redigert på hvilke kolonner/felter som viser i oversikten, men det kan f.eks. se slik ut:

1_historikk_standard.png

Trykk knappen Feltvelger. Du kommer da inn i bildet der du kan redigere på hvilke kolonner som viser i bildet. Det feltet som viser øverst i listen, er det som kommer lengst til venstre i søkeresultatet. Vi vet fra malen at vi trenger disse feltene, i denne rekkefølgen:

 • Lønnsart
 • Ansattnr
 • Antall
 • Sats
 • Tekst
 • Fra dato
 • Til dato
 • Prosjektnr
 • Avdeling
 • Kontonr

 

Start med å flytte feltet Lønnsart øverst. Klikk på Lønnsart, og benytt pil-knappene til å flytte feltet:

2_historikk_flytt.png

2_historikk_flytt_ferdig.png

Neste kolonne i malen er Ansattnr, så det kan stå. Så har oversikt-bildet felt for Ansattnavn og LT-kode. Du kan velge å flytte dem helt nederst, men i dette eksempelet skjules feltet. Velg feltet og velg Skjul felt:

3_historikk_skjul.png

Så ser du at etter Til dato, så skal vi ha Prosjekt. Da klikker du på Beløp (for felter blir satt inn før det feltet vi har markert) og velger Sett inn felt. Så velger du det feltet som skal settes inn fra listen og velger OK:

4_historikk_settinn.png

Husk å sette inn Avdeling også. Når du har fått inn alle feltene du skal ha, i korrekt rekkefølge, kan oppsettet benyttes:

5_historikk_ferdig_m_ekstra.png

...men for å gjøre det mest mulig likt kan du skjule alle de overflødige feltene også:

5_historikk_ferdig.png

Trykk OK når du har fått alle feltene til korrekt sted. Tilbake i Oversikt ser det da slik ut:

 

6_historikk_eksportexcel.png

Velg så Eksport til Excel for å få søkeresultatet over til Excel. Husk å gi filen et navn og lagre den et sted der du finner den igjen.

Så kan du kopiere dataene fra Excel-arket og over i Excel-malen. Husk å kun ta med data når du kopierer (ikke ta med overskrifter):

7_historikk_kopier_1.png

..og ta heller ikke med summeringer:

7_historikk_kopier_2.png

I malen skal det se slik ut når du er ferdig:

7_historikk_kopier_3.png

Lagre ferdig fil med det navnet og den plasseringen du vil.

Du er så klar for å importere filen.

 

4: Importer historikken til Unimicro Lønn

Velg Lønn - Variable lønnsposter.

Pass på at det er den lønnsavregningen du opprettet som viser øverst i bildet, og velg Flere valg - Importer variable lønnsposter:

c_hist_imp.png

Hent opp Excel-filen du lagret. (Malen med data fra V3 lønn i.)

d_hist_imp.png

Velg Import. Du får da opp alle postene i registreringsbildet, og du kan eventuelt redigere. Velg Lagre endringer:

e_hist_imp.png

Når lagringen er ferdig, får du beskjed om det:

f_hist_imp.png

Du kan så gå inn på Lønnsavregning, velge lønnsavregningen og se over tallene:

g_hist_imp.png

Velg til slutt Fullfør lønnsavregning. OBS: Du skal kun hake av for Avregn. Resten er gjort i V3 Lønn.

 


Tilbake til hovedside for overføring av data.
Tilbake til hovedside om overgang til nytt lønnssystem.