Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Faste trekk

Menyvalg: Faste register - Faste trekk 

Faste trekk brukes for å kunne vedlikeholde trekk som benyttes av flere ansatte. Disse trekkene kan ikke endres på den enkelte ansatte, men endres sentralt under Faste register - Faste trekk.

fast1.png

Forklaring til feltene:

Nummer og navn: benyttes for å kunne skille de forskjellige trekkene fra hverandre.
Kontant pr. lønning: Angir hvor mye som skal trekkes pr. lønnskjøring. Dersom denne fylles ut vil prosentverdiene ignoreres.
Prosent av trekk grl: Hvor stor % av totalsummen i trekkgrunnlaget skal det beregnes trekk av
Prosent av brutto: Hvor stor % av totalsummen i bruttobeløpet skal det beregnes trekk av. Som brutto regnes alle lønnsarter med LT-kode 111-A.
Prosent av pensjon: Hvor stor % av totalsummen i pensjonen skal det beregnes trekk av
Prosent av fagforening: Hvor stor % av totalsummen i fagforeningsinnbetalingen skal det beregnes trekk av
(Her fyller du naturligvis inn bare en verdi siden disse ikke logisk sett kan kombineres.)
 
Minimum og maksimum brukes for å hindre at beløp over eller under angitt beløp trekkes.
Trekk kategori: Velg fra nedtrekksmenyen for å kategorisere hva slags trekk dette er, Fagforeningstrekk, Pensjonstrekk eller Annet trekk.. Dette benyttes under utskrift av rapporter.
OUO-Trekk: Oppgi trekkbeløp i kroner. Dette vil generere en tilleggslinje med verdien i "Lønnsart OUO" som lønnsart.
Lønnsart OUO: Dersom du fyller ut OUO-Trekk må dette feltet også fylles ut.
Forsikring: Oppgi trekkbeløp i kroner. Dette vil generere en tilleggslinje med verdi i "Lønnsart Forsikring" som lønnsart.
Lønnsart Forsikring: Dersom du fyller ut Forsikring må dette feltet også fylles ut.
Saldo: feltet er for øyeblikket ikke i bruk.
Lønnsart: Må fylles ut! Du kan søke etter en lønnsart med F4 eller trykke søkeknapp.
Leverandør: Dette er kobling til den leverandøren som trekket skal utbetales til.

Arkfane Annet:

fast1a.png
Fortegn styrer trekk-retning: Dersom denne krysses av og trekkverdiene er positive, vil dette føre til at trekket i stedet blir et tillegg.
På denne måten kan "Faste trekk" også brukes til ytelser som styres i prosentvis forhold til forskjellige grunnlagsverdier.

Hvordan knyttes en ansatt mot et fast trekk?
 
På arket Faste poster på ansattkortet er det en kolonne som heter Trekkmal. Her kan trekknummeret fylles inn eller du kan søke det frem.
fast2.png