Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Faste poster

Registrer inn poster som skal være med på alle ordinære lønnskjøringer, slik at du slipper å taste dem inn. Det finnes et valg på lønnskjøring på om faste poster skal være med eller ikke, så på tilleggskjøringer kan du velge å ikke ha dem med.

Tast inn ønsket lønnsart, legg inn de opplysningene du ønsker og Lagre.

faste1.png

 

Forklaring til de vanligste feltene: (Det er mulig å sette inn eller fjerne felt ved å trykke på Feltvelgerknappen)

Trekkmal: Dersom du har satt opp faste trekk under Faste register – Faste trekk legger du inn nummer på trekket her

Lønnsart: Nummer på lønnsarten du skal legge inn. Tast eller søk den opp.

Stilling: Dersom den ansatte har flere stillinger må du velge hvilken som skal benyttes på denne posten

Fra dato: Her legger du inn dato posten skal gjelde fra
Til dato: Her legger du inn dato posten skal gjelde til

Feltene Fra dato og Til dato kan benyttes til å starte og stoppe faste poster. Systemet vil ta med alle faste poster, men sjekke dem med til/fra dato mot til/fra dato på selve lønnskjøringen. Når en ansatt slutter kan du derfor stoppe alle faste poster ved å sette inn en Til dato. Dersom du har en enkelt fast post som ikke skal være med på en lønnskjøring så kan du få det til ved å sette Fra dato til første dato i neste lønnskjøring.

Tekst: Blir hentet fra Lønnsarten eller Trekkmalen. Du kan gjerne skrive inn noe annet dersom du ønsker (ikke ved Faste trekk).

Antall: Antall som skal legges inn

Sats: Månedslønn og timelønn henter sats fra det som ligger under Stilling på ansattkortet. Er feltet blankt, legger du inn det som er rett her.

Beløp: Sum av Antall * Sats


Dersom du registrerer inn trekk, husk å benytte korrekt fortegn (trekk skal ha minus). Du kan også legge inn saldo på trekk, slik at systemet stopper etter et visst beløp. Husk fortegn også her.


Hovedbok: Hvilken hovedbokskonto posten skal bokføres mot


Leverandør: Gjelder posten et trekk vil du gjerne knytte en leverandør opp mot trekket, slik at det kan remitteres.


faste2.png

Prosjekt/Avdeling/Ansvar/Område: Legg inn ønsket verdi dersom posten skal knyttes opp mot dimensjon

Regulativ: Dersom dere bruker regulativ viser det her

Org.nr: Organisasjonsnummeret posten er tilknyttet

Saldo: Dersom den ansatte har fått forskudd vil saldo vise her. Du kan også koble trekk mot saldo, slik at det vil stoppe ved oppnådd beløp. (NB: Husk korrekt fortegn.)

% av skattgrl: Vil trekke en prosent av sum lønnsposter i lønnsarter som har hake for Med i grunnlag for Skatt. Husk fortegn.

% av brutto: Vil trekke en prosent av sum lønnsposter i lønnsarter merket med Lønn - Kontantytelse. Husk fortegn.

% av pensjonsgrl: Vil trekke en prosent av sum lønnsposter i lønnsarter som har hake for Med i grunnlag for Pensjon. Husk fortegn.

Tagger: