Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Kjente problemstillinger ved elektronisk skattekortoverføring

Her finner du en oversikt over kjente problemstillinger rundt elektronisk skattekortoverføring, og løsningen på dem. Dette gjelder både eksport av skattekortforespørsler til Altinn, og henting av skattekort fra Altinn

Sende forespørsel om skattekort til Altinn:

Feilmelding om Missing email for user ved eksport av skattekort:

1_skattekort_feilmelding_mail.png

Ved eksport av skattekortforespørsler så skal det legges ved kontaktinformasjon som melding om klare skattekortforsendelser skal sendes til. Denne informasjonen hentes fra den brukeren du er pålogget Uni Økonomi med. Dersom du får denne meldingen, gå på Administrasjon ->  Brukeradministrasjon i Hovedmeny og kontroller at e-postadresse og mobiltelefonnummer er på plass på din bruker. (Du må ha administratortilgang i Uni Økonomi for å kunne gå inn på Brukeradministrasjon). Husk å lagre eventuelle endringer.

2_skattekort_brukeradm_imagelarge.png

 

Du er usikker på om skattekortforespørselen kom frem:

Du kan sjekke status på en forespørsel sendt direkte til Altinn på Periodiske rutiner -> Altinn oversikt. Pass på at du har valgt at du vil se alle. Stå på den linjen du ønsker å se status for (RF-1211 er skattekortforespørsel, og du ser i feltet Opprettet når forsendelsen ble sendt), og velg Oppdater status. Dersom du får OK i feltet Status, og du får en Arb.flyt ref og en Arkiv ref, så er forespørselen sendt til Altinn.

3_skattekort_oppdaterstatus_imagelarge.png

 

Du får Validation failed ved Oppdater status i Altinn oversikt-bildet:

Dersom du får Validation failed, kan du få opp mer informasjon ved å klikke i Status-feltet på linjen, og så trykke knappen med tre prikker. Du får da opp mer informasjon om hva som feilet. Her ser du at det er en feilmelding på mobilnummer. Det skyldes sannsynligvis mellomrom i mobilnummeret som er registrert på brukeren:

4_skattekort_oppdaterstatus_feil_imagelarge.png 

 

Hente skattekortopplysninger

Du får ikke opp listen over tilgjengelige skattekort, selv om du vet at de finnes. Her er det to ulike årsaker:

1) Du vil ikke kunne se arkiverte forsendelser i listen over tilgjengelige skattekortforsendelser i Uni Økonomi.

Det vil si at dersom du f.eks. har satt på automatisk arkivering i Altinn-portalen (slik at forsendelser fra Altinn blir satt som arkivert når du åpner og ser på en forsendelse), så må du la være å åpne forsendelsen i Altinn-portalen før du har lest den inn i Uni Økonomi. (Dersom du alt har arkivert forsendelsen så kan du laste ned filvedlegget, og lese den manuelt inn i Uni Økonomi ved hjelp av valget Import fra fil, som du finner under pilen til høyre på Hent fra Altinn-knappen.)

2) Du får feil passord ved forsøk på pålogging i påloggingsbildet.

Dette til tross for at du får passord på SMS. Dette er sannsynligvis fordi du prøver å logge på ved hjelp av MinID, BankID el.l. Det er ikke støtte for disse påloggingsmetodene. Det er denne påloggingsmetoden som benyttes når du velger SMSpin: https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/Innlogging-og-rapportering/Innlogging-med-Passord2/

Her er en oppskrift på hvordan du kan sette opp hvilket passord som skal benyttes. (Opplysningene har vi mottatt fra Altinn-support):

  • Gå på altinn.no og logg på med den påloggingsmetoden du vanligvis benytter.
  • Gå på "Min profil" --> "Min brukerprofil" --> og skriv inn nytt passord. Bekreft passord og mobilnummer i de tre boksene som er på denne siden. Du vil ikke kunne se hvilket passord som er registrert på "Min brukerprofil", fordi at det alltid er 10 prikker i de to boksene som gjelder passord. Står det riktig mobilnummer må du bare skrive inn passord og bekrefte passord før du trykker "Lagre".  (De endringen du gjør her vil ikke påvirke innlogging med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.)
  • Det er det det passordet som du nå har lagret på brukerprofilen i Altinn som skal benyttes når du logger på med SMS-pin fra Uni Økonomi.


Tagger: