Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Knytte ansatt eller lønnspost mot dimensjon

Du kan knytte lønnsposter mot dimensjon ved å taste inn den dimensjonen (avdeling, prosjekt el.l.) du ønsker på den enkelte lønnsposten.

Dersom du ønsker at systemet skal foreslå dimensjon, så er det flere steder du kan legge inn det.

På ansattkortet finner du dimensjon to steder. Du finner en egen arkfane for dimensjoner:

1_dim_ansatt.png

Dimensjonen som registreres her benyttes på lønnsposter som ikke er merket med stillingsnummer. Når du endrer/legger inn dimensjon i dette feltet så får du spørsmål om du ønsker å oppdatere alle faste poster. Dette betyr i praksis alle faste poster som ikke er merket med stillingsnummer:

1_dim_melding.png

I tillegg finner du dimensjoner under Stilling. Det er en arkfane for dimensjoner tilknyttet hver stilling:

2_dim_stilling.png

Dimensjonene du registrerer på stilling vil bli foreslått på alle lønnsposter du registrerer mot denne stillingen. Du får også her melding om du ønsker å oppdatere faste poster. Da vil systemet legge inn dimensjonen på alle faste poster knyttet mot stillingen.