Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Systeminnstillinger lønn

Du bør gå igjennom systeminnstillingene før du begynner å bruke lønnsmodulen.

Menyvalg: Faste register – Klient/System

Innstillingene er gruppert og vi vil her forklare gruppe for gruppe. Du vil se benevnelsen AGA eller aga flere steder. Det er en forkortelse for arbeidsgiveravgift.

 

Systemlønnsarter

Disse lønnsartene benyttes av systemet for føring av forskuddstrekk, feriepenger og feriepegegrunnlg og forskudd. Disse bør derfor ikke endres etter at du har startet å føre lønn.

Klient1.png

 

Forklaring til feltene:

 • Lønnsart for prosenttrekk: Lønnsarten som systemet benytter for å føre prosenttrekk

 • Lønnsart for tabelltrekk: Lønnsarten som systemet benytter for å føre tabelltrekk

 • Lønnsart feriepenger (i år): Lønnsarten som systemet benytter for å føre utbetaling av feriepenger opptjent i år

 • Lønnsart feriepenger (i fjor): Lønnsarten som systemet benytter for å føre utbetaling av feriepenger i fjor. Systemet benytter også denne lønnsarten for å holde rede på feriegrunnlaget fra i fjor.

 • Lønnsart for feriepenger med skattetrekk (6. ferieuke): Lønnsarten som systemet benytter for å føre utbetaling av feriepenger med skattetrekk, altså den ekstra ferieuken for ansatte over 60. Du kan ikke benytte samme lønnsart som for  utbetaling av feriepenger opptjent i år.

 • Lønnsart forskudd: Lønnsarten som systemet benytter for å føre utbetaling av forskudd (ved faste forskudd og for å forhindre negativ lønn).

 • Lønnsart for Svalbardtrekk: Her legger du inn lønnsart som skal benyttes for Svalbardtrekk. Dette henger sammen med en egen skatte- og avgiftsregel for dette i a-meldingen.

 • Lønnsart for Jan Mayen og bilandene: Her legger du inn lønnsart som skal benyttes for trekk for Jan Mayen og bilandene. Dette henger sammen med en egen skatte- og avgiftsregel for dette i a-meldingen.

 

Skatt og AGA

Disse feltene må fylles inn manuelt ved oppretting av klienten. Innstillingene for arbeidsgiveravgift gjelder for alle poster så lenge ikke noe annett er definert på den ansatte eller den ansattes stilling.

Klient2.png

Forklaring til feltene:

 • Bankgiro utbetaling: Her legger du inn kontonummer som skal benyttes for utbetaling. Dette vil stå på Utbetalingsliste bank.

 • Bankgiro skattetrekk: Her legger du inn kontonummer til skattetrekkskontoen som forskuddstrekket blir overført til frem til betaling. Dersom dette feltet fylles ut vil systemet automatisk kontere mot tilsvarende hovedbokskonto i konteringssammendraget/bilaget til regnskap.

 • Kontorkommunenummer: Her legger du inn kommunenummeret bedriften hører til.

 • Standardsone for arbeidsgiveravgift: Her legger du inn standardsonen for arb.g.avgift for bedriften.

 • Næringskode: Her legger du inn rett næringskode

 • AGA fribeløp: Her legger du inn årets fribeløp for arb.g.avgift for din bedrift. Dette blir benyttet for sone 1A ved Hovedregel, og ellers f.eks dersom dere benytter unntaksregel CC.

 • AGA Unntaksregel (AA/BB/CC/DD/EE/GG): Her legger du inn rett unntaksregel eller beregningsregel for arbeidsgiveravgift for bedriften.

 • AGA endring gjeldende fra termin (ved bytte midt i året): Kun for spesielle tilfeller. (Laget for endringene som oppstod for enkelte i juli 2014)

 • Ny standardsone for arbeidsgiveravgift (ved bytte midt i året): Kun for spesielle tilfeller. (Laget for endringene som oppstod for enkelte i juli 2014)

 • Ny AGA Unntaksregel (AA/BB/CC/DD/EE/GG) (ved bytte midt i året): Kun for spesielle tilfeller. (Laget for endringene som oppstod for enkelte i juli 2014)

 • Måndessats utenlandsk arbeidstaker med fast sats (AGA): Her legger du inn en fast sats dersom du har utenlandsk arbeidstaker med fast arb.g.avgift-sats. Benyttes for ansatte der det er hake for Utenlandsk arbeidstaker med fast avgiftsbeløp (AGA) under Skattekort på ansattkortet.

 

Hovedbokskontoer

Disse kontoene benyttes av systemet for avsetting av feriepenger og arbeidsgiveravgift.

Klient3.png

Forklaring til feltene:

 • Hovedbokskonto AGA: Kostnadskontoen aga skal konteres mot.

 • Hovedbokskonto skyldig AGA: Balansekontoen aga skal avsettes mot.

 • Hovedbokskonto feriepenger: Kostnadskontoen avsetting av feriepenger skal konteres mot.

 • Hovedbokskonto skyldig feriepenger: Balansekontoen feriepengene skal avsettes mot.

 • Hovedbokskonto AGA av feriepenger: Kostnadskontoen avsetting av aga av feriepenger skal konteres mot.

 • Hovedbokskontoskyldig AGA av feriepenger: Balansekontoen avsetting av aga av feriepenger skal konteres mot.

 • Hovedbokskonto for skattetrekk: Her legger du inn konto for skattetrekk. Det er kun dersom du fyller ut Bankgiro skattetrekk under Skatt og AGA det vil bli kontert mot denne kontoen.

 

Feriepengesatser

Benyttes av systemet for avsetting og utbetaling av feriepenger for alle ansatte. Dette blir overstyrt av eventuelle innstillinger på den enkelte ansatte.

Klient4.png

Forklaring til feltene:

 • Feriepengesats dette år: Her legger du inn prosentsats for feriepenger dette år. Systemet foreslår alltid 12 (5 uker ferie)

 • Over 60 tilleggsats: Her legger du inn prosentsats for feriepenger for de over 60.

 • Feriepengesats forrige år: Her legger du inn prosentsats for feriepenger forrige år. Systemet foreslår alltid 12 (5 uker ferie)

 • Over 60 tilleggsats (forrige år): Her legger du inn prosentsats for feriepenger for de over 60 forrige år.

 

Andre parametre

Klient5.png

Forklaring til feltene:

 • Grenseverdi lt-oppgave: Ikke i bruk lenger (dette gjaldt de gamle lønns- og trekkoppgavene)

 • Folketrygdens grunnbeløp (gjennomsnitt) for (X): Her legger du inn grunnbeløpet i folketrygden. Dette benyttes kun ved utbetaling av feriepenger for ansatte over 60 år, og kan like gjerne vedlikeholdes på Periodiske rutiner - Feriepenger. Denne verdien må vedlikeholdes manuelt etter hvert, for ved utbetaling av feriepenger opptjent i fjor er det grunnbeløpet per 31.12 i opptjeningsåret som skal benyttes. Ved utbetaling av feriepenger opptjent i år er det grunnbeløpet som gjelder på utbetalingstidspunktet.

 • Lønnsintervall: Her legger du inn hva som skal være lønnsintervallet som er standard for alle ansatte, dersom ikke noe annet blir lagt inn på ansattkortet. Dette gjelder hvilken tabell som skal benyttes ved beregning av tabelltrekk.

 • Underorganisasjonsnummer: Her legger du inn bedriftens virksomhetsnummer/underorganisasjonsnr/bedriftsnummer. Dersom ikke annet blir spesifisert på stillinger blir dette lagt inn på nye stillinger første gang de rapporteres til i a-melding

 • Opplysningspliktig: Her legger du inn bedriftens hovedorg.nr.