Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Andre valg på Lønnsart

Feltene her benyttes for enkelte spesielle lønnsarter.

Menyvalg: Hjem - Lønnsart - Andre valg

andre1.png

De mest vanlige er:

Er refusjon AGA: Denne haken skal være på for den lønnsarten du benytter for å føre refusjon sykelønn for å få refundert arbeidsgiveravgift

Er arb.givers del av pensjon: Denne haken skal være på for den lønnsarten du benytter for å føre arbeidsgivers del av pensjon for å få beregnet arbeidsgiveravgift

Døgn for sjømenn:  Dette feltet skal benyttes kun på lønnsarter satt opp for å innberette antall døgn ombord for sjømenn. Du kan ikke sette denne på på lønnsarter som blir benyttet for å utbetale lønn til sjømenn. Du må ha en helt egen lønnsart for kun å innberette antall døgn.

Trekkategori: Fagforeningslisten benytter verdiene i dette feltet. Velg Fagforeningstrekk på lønnsarter for det, Forsikring på lønnsarter for det o.l.

Skatte- og avgiftsregel:  Benyttes i de tilfellene det skal oppgis en egen skatte- og avgiftsregel i a-meldingen. Gjelder Svalbard, nettolønn, sjømannsfradrag o.l.

Resten:

Etterbetales ikke: Sett denne haken på for lønnsarter du ikke ønsker at systemet skal beregne etterbetaling for.

Avrund nærmeste krone: Sett på denne haken dersom du ønsker at beløpene i lønnsarten skal avrundes.

Skjul på lønnsslipp: Sett på denne haken dersom lønnsarten skal skjules på lønnsslippen. Denne bør kun brukes i forbindelsen med Er refusjon AGA og Er arb.givers del av pensjon.

Rapporteres antall = 0: Dette gjelder a-meldingen. Dersom dere ikke utbetaler all overtid i en og samme lønnsart, men heller utbetaler grunnlønnen i vanlig timelønnsart og kun tillegget i lønnsart for overtid, så bør lønnsarten for overtid ha denne haken på. Dette for at det ikke skal rapporteres dobbelt antall timer.

Nettolønn: Denne har for øyeblikket ingen reell funksjon.

Avdeling: Her har du muligheten til å knytte lønnsarten mot en spesiell avdeling.

Statistikkode: Utgått fra 2015. (Var tidligere benyttet for å ta ut SSB-statistikken for rapportering.