Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Grenseverdi

Grenseverdi er en funksjon for å endre lønnsart eller sats etter at et visst beløp eller antall er oppnådd.

Menyvalg: Faste register - Lønnsart - Grenseverdi.

Forklaring til feltene:

Grenseverdi: Verdien som skal oppnås før en endring skal inntreffe.

Grenseverdi-type: Antall eller Beløp. Spesifiserer hvilket felt Grenseverdi gjelder, om det er antallet som skal passere grenseverdien eller beløpet.

Ny sats: Dersom det er satsen som skal endres når grenseverdien er oppnådd så fyller du inn ny sats her.

Ny art: Dersom det er lønnsarten som skal endres etter at grenseverdien er oppnådd så fyller du inn lønnsartnummeret til den nye lønnsarten her.

 

Et par eksempler:

En del lønnsarter endrer sats når et visst beløp er nådd. Et eksempel på dette er kilometergodtgjørelse.

For 2015 er satsen inntil 10.000km 4,10kr mens alt over 10.000km har sats på 3,45kr.
Dette må da legges inn på lønnsarten slik:
grense1.png

Andre lønnsarter endrer forutsetning når et visst beløp er oppnådd. Et eksempel på dette er fagforeningskontingent. Det er slik at du får redusert trekkgrunnlaget tilsvarende trukket fagforeningskontingent inntil 5800 kr. Etter det skal trekkgrunnlaget ikke påvirkes. Vi løser dette med å opprette to lønnsarter: en med hake for Med i grunnlag for skatt og en uten. Vi oppretter trekket med lønnsarten som har hake for skatt, og legger inn grenseverdi på denne:

grenseverdi.jpg

 

Tagger: