Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Kilometergodtgjørelse 2016

Dersom du skal utbetale kilometergodtgjørelse etter statens satser i 2016 så blir en del av beløpet som utbetales skatte- og arbeidsgiveravgiftspliktig.

Forklaring til hvorfor det blir slik er forsøkt gitt i siste del av denne artikkelen.

 

Hvordan løse dette i Uni Økonomi.

For å løse dette må du ha to lønnsarter: en for den trekkfrie delen, og en for den trekkpliktige delen. Du må føre dette som to separate linjer ved føring av lønnsposter. Per i dag finnes det ingen funksjon som automatisk legger til en lønnsart når du benytter en annen.

Lønnsart for trekkfri kilometergodtgjørelse skal se slik ut:

1_km_utbet.png


 
Legg merke til at satsen er 3,80. Du kan oppdatere satsen ved å velge Verktøy – Oppdater sats dersom det står ult301 i feltet Systemtype.

Under a-meldingen ser den slik ut:

2_km_utbet.png
 

Her kan du altså benytte den samme lønnsarten som du benyttet i 2015, men du må huske å oppdatere satsen.Den trekkpliktige lønnsarten skal se slik ut:

3_kmskatt_utbet.png 


Legg merke til at det er hake for både Arbeidsgiveravgift og Skatt, i tillegg til Utbetaling. Og satsen er 0,30.

Under a-meldingen skal lønnsarten være satt opp slik:

4_kmskatt_ameld.png 

Legg merke til at her skal det være hake for Trekkplikt.

Når du skal føre kilometergodtgjørelse, så må du altså føre to linjer. Her har vi f.eks. en reiseregning med 100 kilometer kjørt. Du må da føre to linjer; en i hver lønnsart. Begge må ha samme antall:

5_postering.png
 
Dersom denne ansatte i løpet av året kjører mer enn 10000 kilometer, så vil du se at satsen i lønnsart 301 endrer seg til 3,45 (så lenge det er satt opp grenseverdi på lønnsarten). Fra det slår inn trenger du ikke lenger føre den ekstra linjen.

 

El-bil:


Dersom du har ansatte som skal ha kilometergodtgjørelse for el-bil, så må du ha et eget sett lønnsarter for det. De vil se slik ut:

Den trekkfrie lønnsarten:

6_elbil_km_utbet.png
 
Legg merke til at satsen er 3,80. Du kan oppdatere satsen ved å velge Verktøy – Oppdater sats dersom det står ult302 i feltet Systemtype.

7_elbil_km_ameld.png

Her kan du altså benytte samme lønnsart som du benyttet i 2015, men du må huske å oppdatere satsen.

Den trekkpliktige lønnsarten:

8_elbil_kmtrekk_utbet.png
 
Legg merke til at det er her satsforskjellen er. Satsen er 0,4.

9_elbil_kmtrekk_ameld.png

 


Reiseregning:

Her må du huske å vedlikeholde satsen på den reisetypen som er knyttet mot den trekkfrie lønnsarten. I tillegg må du lage en egen reisetype for den trekkpliktige lønnsarten.
 


Hvorfor blir det en trekkfri og en trekkpliktig del?

 

Kilometergodtgjørelse for 2016 er litt spesielt. Dersom du utbetaler kilometer etter statens satser, så får du en skatte- og arbeidsgiveravgiftspliktig del. Statens særavtale blir også lagt til grunn for dekning av kostnader til reiser i ca 90% av private bedrifter i Norge.

Statens «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands» ble ikke regulert for 2016. Dette betyr at satsen for kilometergodtgjørelse i statens særavtale fremdeles er kr 4,10 pr kilometer for de første 10000 kilometer. For el-bil er satsen 4,20. For kjøring over 10000 kilometer er satsen kr 3,45 per kilometer

Det er satsene i Skatteetatens forskuddssatser som bestemmer hvor mye av en ytelse som kan utbetales trekkfritt. Frem til nå har de vært de samme som satsene i statens særavtale for kilometergodtgjørelse, men i budsjettforliket ble det bestemt at den forskuddssatsen skulle være 3,80 pr kilometer for inntil 10000 km, og for kjøring over 10000 km er forskuddssatsen 3,45.

Dette betyr at du kun kan utbetale 3,80 kr trekkfritt. Dersom du utbetaler full sats (4,10 eller 4,20), så får du i tillegg 30 eller 40 øre som det blir skatt og arbeidsgiveravgift på. Når du eventuelt har kommet over 10000 kilometer er det 3,45 som er satsen både i særavtalen og i skatteetatens forskuddssatser, så da er alt trekkfritt.

Tagger: