Meny
Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Kontonr

Det er viktig å koble lønnsarter mot rett hovedbokskonto.
Menyvalg: Hjem - Lønnsart

konto1.png

Hovedbokskonto: Her legger du inn kontoen som alt på denne lønnsarten skal føres mot. Det er vel og merke kun dersom lønnsarten har hake for Med i grunnlag for Utbetaling det posteres mot denne kontoen. Ellers må du spesifisere tilleggskontering.
LT-Kode: Her legger du inn hvilken lønns- og trekkode som skal benyttes på denne lønnsarten (kun til og med regnskapsår 2014. Fra 2015 må innberetningdetaljer spesifiseres under A-meldingen)
Er timer: Dersom lønnsarten gjelder timelønn haker du av her.
Er månedslønn: Dersom lønnsarten gjelder månedslønn haker du av her.