Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Med i grunnlag for

Med i grunnlag for er noen av de viktigste instillingene på en lønnsart. Det er disse som bestemmer hvordan lønnssystemet skal håndtere denne lønnsarten i de ulike beregningene som gjøres ved lønnskjøring.

Menyvalg: Hjem - Lønnsart

med1.png

Forklaring til feltene:

De viktigste feltene:

Arbeidsgiveravgift: Feltet angir om systemet skal beregne og avsette arbeidsgiveravgift eller ikke av denne lønnsarten.

Ferie: Feltet angir om systemet skal beregne og avsette feriepenger eller ikke av denne lønnsarten.

Utbetaling: Feltet angir som det er en ytelse som skal utbetales eller ikke. Trekk, som f.eks fagforeningstrekk, skal også ha hake for Med i grunnlag for Utbetaling, for det skal redusere utbetalt beløp.

Skatt tabell: Feltet angir om lønnsarten skal være med i grunnlaget for tabelltrekk. Dersom lønnsarten er med i grunnlag for tabelltrekk, og den ansatte ikke har tabellkort, vil systemet likevel bruke prosenttrekk.

Skatt %: Dersom det alltid skal brukes prosenttrekk av lønnsarten, må dette feltet avkrysses. Systemet vil da alltid regne prosenttrekk av lønnsarten selv om den ansatte også har tabell.

Andre felter:

Pensjon: Dersom du har opprettet et trekk som skal trekke en prosent av pensjonsgrunnlaget, så vil systemet beregne dette trekket ut fra summen av alle lønnsposter i lønnsarter som har denne haken på.

Fagforening: Dersom du oppretter faste trekk, så kan du opprette trekk i prosent av fagforeningsgrunnlaget. Da vil systemet beregne dette trekket ut fra summen av alle lønnsposter i lønnsarter som har denne haken på.

Sykepenger: Dette feltet har pr i dag ingen funksjon.