Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Standard lønnsartregister

Ved oppretting av ny klient får du tilbud om å importere standard lønnsartregister når du åpner lønnsmodulen for forste gang. Dette er fra versjon 3.58.49 oppdatert i forhold til a-ordningen, og har i tillegg en del endringer innenfor lønnsarter for diett o.l. Det nye standard lønnsartregisteret er altså litt utvidet i forhold til det som fantes tidligere, og noen lønnsarter har fått nytt nummer, for at det skal bli litt mer oversiktlig.

Her er lønnsartene i det nye standard lønnsartregisteret, med den mest vesentlige informasjonen:

 

Nr. Navn Konto Aga Ferie Utbetaling Skatt A-mld. Type A-mld. Fordel A-mld. Beskrivelse A-mld. Trekkplikt
1 Månedslønn 5000 X X X X Lønn kontantytelse fastloenn X
10 Sykelønn (under 48 dager) 5030 X X X X Lønn kontantytelse fastloenn X
11 Sykelønn (over 48 dager) 5030 X   X X Lønn kontantytelse fastloenn X
2 Timelønn 5000 X X X X Lønn kontantytelse timeloenn X
20 Bonus 5000 X X X X Lønn kontantytelse bonus X
30 Styrehonorar 5330 X   X X Lønn kontantytelse styrehonorarOgGodtgjoerelseVerv X
301 Bilgodtgjørelse km 7100     X   Lønn utgiftsgodtgjoerelse kilometergodtgjoerelseBil  
302 Bilgodtgjørselse el-bil 7100     X   Lønn utgiftsgodtgjoerelse kilometergodtgjoerelseElBil  
304 Passasjertillegg 7100     X   Lønn utgiftsgodtgjoerelse kilometergodtgjoerelsePassasjertillegg  
305 Tilhengertillegg 7100     X   Lønn utgiftsgodtgjoerelse kilometergodtgjoerelseAndreFremkomstmidler  
350 Dagdiett med fravær 6-12 timer 750     X   Lønn utgiftsgodtgjoerelse reiseKostUtenOvernatting  
353 Dagdiett med fravær 12 timer og mer 7150     X   Lønn utgiftsgodtgjoerelse reiseKostUtenOvernatting  
380 Diett og overnatting etter bilag 7150     X          
382 Diett m/overnatting   >12 timer 7150     X   Lønn utgiftsgodtgjoerelse reiseKostMedOvernattingPaaHotell  
383 Diett pensjonat/hybel u/kokemulighet 7150     X   Lønn utgiftsgodtgjoerelse reiseKostMedOvernattingPaaPensjonat  
384 Diett hybel/brakke (privat) m/kokemulighet 7150     X   Lønn utgiftsgodtgjoerelse reiseKostMedOvernattingPaaHybelBrakkePrivat  
385 Skattepliktig diett 7150 X   X X Lønn utgiftsgodtgjoerelse reiseKost X
386 Nattillegg 7130     X   Lønn utgiftsgodtgjoerelse reiseNattillegg  
390 Administrativ forpleining (bruspenger) 7150     X   Lønn utgiftsgodtgjoerelse administrativForpleining  
400 Forskudd 1577     X          
410 Utbetaling til næringsdrivende 6790     X   Lønn kontantytelse annet X
5 Overtid 50 % 5000 X X X X Lønn kontantytelse overtidsgodtgjoerelse X
50 Feriepenger forr.år 2940 X   X   Lønn kontantytelse feriepenger X
51 Feriepenger innev.år 2940 X   X X Lønn kontantytelse feriepenger X
52 Feriepenger m/skattetrekk 2940 X   X X Lønn kontantytelse feriepenger X
6 Overtid 100% 5000 X X X X Lønn kontantytelse overtidsgodtgjoerelse X
600 Bidragstrekk 2620     X          
601 Tabelltrekk 2600     X   Forskuddstrekk      
602 Prosenttrekk 2600     X   Forskuddstrekk      
603 Påleggstrekk 26X0     X          
620 Fagforeningskontingent 2650     X X Fradrag   fagforeningskontingent  
621 Fagforeningskontingent uten skatt 2650     X   Fradrag   fagforeningskontingent  
670 Ulykkesforsikring skattepliktig 5250 X     X Lønn naturalytelse skattepliktigDelForsikringer X
671 Livsforsikring (gruppeliv) 5251 X     X Lønn naturalytelse skattepliktigDelForsikringer X
7 Overtid 133% 5000 X X X X Lønn kontantytelse overtidsgodtgjoerelse X
701 Fri bil 5200 X     X Lønn naturalytelse bil X
800 Arbeidsgiverpliktig andel av pensjon 5990 X              
810 Egenandel pensjonstrekk 5420     X X Fradrag   premieTilPensjonsordninger  
817 Trekkpliktig stipend 5990 X   X X Lønn utgiftsgodtgjoerelse stipend X
818 Trekkfrie stipend 5990     X   Lønn utgiftsgodtgjoerelse stipend  
888 Elektronisk kommunikasjon betalt av arb.giver 5210 X     X Lønn naturalytelse elektroniskKommunikasjon X
891 Elektronisk kommunikasjon utbetalt etter regning 5210 X   X X Lønn utgiftsgodtgjoerelse elektroniskKommunikasjon X
910 Refusjon sykelønn (aga) 5810 X              

For oppdatering av sats på lønnsarter for diett o.l, se denne artikkelen.

Tagger: