Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Knytte ansatt mot regulativ

Hvordan knytte en ansatt mot regulativ?
Menyvalg: Ansattkort - Stillinger

Den ansatte settes opp med lønnstrinn, og eventuelt hvilket regulativ som skal benyttes. Dersom ikke noe fylles ut i Regulativnavn benyttes "Klientstandard".
ansatt1.png
Dersom den ansatte har flere stillinger, må regulativ legges inn på alle stillingene.