Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Opprette regulativ

Dersom du bruker regulativ må dette settes opp i systemet.

Menyvalg: Faste register - Regulativ  

opprett1_1.png
Regulativregister kan opprettes og vedlikeholdes med aktuelle satser. Disse benyttes deretter for å knytte opp den ansatte til et fast regulativ.
Den ansatte knyttes mot Regulativnavnet, og ikke versjonsnavnet. På denne måten kan du ha flere versjoner av samme regulativ som gjelder for forskjellige tidsperioder.
Dersom regulativet kun skal gjelde for en gitt periode kan du sette dette opp under arkfanen Tidsperiode:
opprett1a.png

Kolonner
Dersom du savner en kolonne for ditt egendefinerte regulativ, kan du trykke knappen Kolonner. Du åpner da grensesnittet for vedlikehold av regulativtyper (som i praksis er regulativkolonner).
opprett2_1.png
For automatisk rekalkulering av relaterte kolonner er det mulig å fylle ut timefaktor og satsfaktor. Dette kan være en nyttig funksjon slik at du f.eks. bare trenger å taste inn timelønn for å få kalkulert resten automatisk.
Når du har lagt et lønnstrinn på en ansatt, kan du oppdatere stillinger. Velg da Oppdater stillinger:

opprett3_1.png