Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Sette opp lønnsart mot regulativ

Her vil vi vise hvordan du knytter lønnsartene opp mot regulativ.
Menyvalg: Hjem - Lønnsart

Når regulativ er opprettet (eller lest inn), knyttes kolonner i regulativene mot lønnsarter, hvor du setter hvor satsen skal hentes fra.

l.art1.png