Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Juridisk enhet og virksomhet

I «Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem» benyttes benevnelsene juridisk enhet og virksomhet. Dette er i praksis det samme som hovedorganisasjonsnummer og underorganisasjonsnummer.

Se film om dette her.

A-meldingen skal leveres for den juridiske enheten, altså hovedorganisasjonsnummeret. Dersom du søker i Enhetsregisteret er det foretaksnummeret/organisasjonsnummeret som skal benyttes. Det er det som registreres i feltet for dette på Faste register – Klient/System. A-meldingen leveres altså på det organisasjonsnummeret som er registrert på fremsiden i Klient/System.

En bedrift som har flere avdelinger med ulike geografiske plasseringer (eller driver innenfor veldig ulike næringer) har flere virksomhetsnummer, altså underorganisasjonsnummer. Dersom du har ansatte med ordinært arbeidsforhold, maritimt arbeidsforhold eller frilansere,  skal du rapportere de ansatte sitt arbeidsforhold (stilling) på virksomhetsnummer.  (Se eget avsnitt til slutt i artikkelen om hvordan du finner virksomhetsnummeret.)

Du finner et eget felt for virksomhetsnummer på Faste register – Klient/System – Systeminnstillinger – Andre parameter. Feltet heter Underorganisasjonsnummer:

0_foretak_klientsystem.png

Det virksomhetsnummeret som står her vil automatisk bli lagt inn på den ansatte sin stilling ved levering av a-melding, dersom du glemmer det. Husk å opprette lokalisering i tillegg.

Knytte ansatte mot lokalisering (virksomhet).

Opprett en lokalisering per virksomhet. Dette gjør du på Faste register – Lokalisering:

4_lokalisering.png

Legg merke til at du her skal definere egen sone og beregningsregel for arbeidsgiveravgift.

Gå så inn på ansattkortet og hent inn organisasjonsnummeret fra lokaliseringen. Du finner feltet både under Persondetaler:


5_lokalisering_skattekort.png

… og på den enkelte stilling under Stillinger:

5_lokalisering_stilling.png

Registrer inn organisasjonsnummeret i begge feltene (i tilfelle du fører poster som ikke er knyttet mot stilling). Dersom du ikke registrerer inn lokalisering på stilling blir det automatisk kopiert inn fra skattekort (eller klient/system) første gang du leverer a-meldingen.

Hvordan finner jeg underorganisasjonsnummer/virksomhetsnummer?

Du finner eventuelle underenhetsnumre ved søk i Brønnøysundregistrene (www.brreg.no).

F.eks. så har Uni Micro AS et hovedorganisasjonsnummer, som er den juridiske enheten:

1_foretak.png

Dersom vi scroller lengre ned på samme side så finner vi link til underenheter (virksomheter):

2_foretak_link.png

Via den linken finner vi altså at avdelingskontorene i Modalen, Bergen, Haugesund og Oslo har egne virksomhetsnumre:


3_underenhet.png

Tagger: