Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Sats

Alle lønnsposter må ha en sats (pris) som systemet benytter for å beregne lønn.

Uni Økonomi har et unikt fleksibelt system for framhenting av riktige satser i forhold til lønnsarter, ansatte, regulativ m.m. I tillegg kan alle satser som ikke er bundet til regulativ, overskrives ved registrering.

 

1Sats.png

Hentes fra: Du kan velge ett av de 3 hovedalternativene her. Lønnsart, Regulativ, Ansattkort

Dersom du velger flere, vil systemet bruke det som står lengst nede. Du kan også la alle stå blank. Da må du skrive inn satsen ved registrering av lønnsposter.
Dersom lønnsarten skal hente sats fra ansatte, velger du et alternativ her i feltet "Hentes fra Ansattkort". Du vil likevel kunne overstyre denne ved registrering av lønnsposter.

  • Fra Ansattkort: Dersom lønnsarten skal hente sats fra ansatte, velger du alternativ «Ansattkort» her i feltet "Hentes fra". Du vil likevel kunne overstyre denne ved registrering av lønnsposter.
  • Regulativ: Dersom du bruker sats hentes fra regulativ, kan du i feltet Kolonne velge hvilket felt i regulativet som skal knyttes mot lønnsarten. (månedslønn, Timelønn 37,5 t/u osv)
    For offentlige etater (og andre som har tilsvarende behov), kan du lese inn regulativ fra datafil og få automatisk oppdatering på dette, les mer her.
    NB: Har du koblet satsen til et regulativ, kan du ikke endre satsen ved registrering av lønnsposter.
  • Lønnsart: Systemet henter satsen som du har tastet inn i feltet Sats på lønnsarten.

 

Kolonne: Her velger du hvilket felt som skal hentes, ut fra hva du valgte i feltet Hentes fra.

  • Valgte du Ansattkort kan du velge mellom Månedssats, Timesats eller Frisats. Da hentes satsen fra det som er registrert på stillingen på den ansatte.
  • Valgte du Regulativ så vil då få opp alle tilgjengelige kolonner i regulativene her.


Faktor: Hvis du f.eks. skal registrere en lønnsart for 50% overtid, kan du velge Hentes fra: Ansattkort, Kolonne: Timesats, og sette inn 1,5 i feltet "Faktor". Dette feltet kan du altså benytte til å juster den satsen som blir hentet med en fast faktor.


Sats: Dersom satsen skal være fast for alle typer bruk av denne lønnsarten, kan du legge satsen inn i feltet her. Et typisk eksempel vil være bilgodtgjørelse på kr. 4,05 Du vil likevel kunne overstyre denne ved registrering av lønnsposter.

 

Systemtype: Lønnsartregisteret må du i utgangspunktet vedlikeholde manuelt. Det finnes likevel en funksjon for oppdatering av sats på enkelte lønnsarter. Dette vil forenkle arbeidet med vedlikehold av satser.
Lønnsartene du benytter kan merkes med en systemtype. Her kan du søke frem riktig systemtype og lagre på de ulike lønnsartene:

 2Systemtype.png

 

De tilgjengelige systemtypene som vil oppdatere sats pr i dag er:

systemtyper.png

 

 

Oppdatere sats på lønnsarter:

Lønnsart-Verktøy-Oppdater sats


Når det har kommet nye oppdateringer kan du så kjøre en rutine for å oppdatere sats på lønnsarter som er merket med systemtyper. Velg Verktøy -> Oppdater sats i lønnsart-bildet. Dere får da opp en liste over de lønnsartene som er merket med systemtype, og der det finnes ny sats for denne systemtypen. Dere kan så velge hvilke lønnsarter dere ønsker å oppdatere sats på eller ikke (hake
på/av for Oppdateres) og kjøre oppdatering. Husk å oppdatere på det årstallet der satsene skal endres.

NB: Grenseverdien på lønnsarter blir ikke oppdatert på denne måten. Dette må eventuelt endres manuelt på lønnsarten under skillearket Grenseverdier

Tagger: