Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Tilleggskontering

Lønnsarter som ikke er huket av for Utbetaling under "Med i grunnlag for", må ha debet og kredit konto under skillearket Tilleggskontering dersom de skal komme med på konteringssammendraget og over i regnskap. Dette er spesielt aktuelt for lønnsarter der det skal beregnes arbeidsgiveravgift, for avstemming.

Menyvalg: Hjem - Lønnsart - Tilleggskontering.

Du må da legge inn resultatkonto i både Debet og Kredit feltene her, og huke av for “Konter selv om den ikke utbetales”

4Tilleggskontering.png

Tips: Legg inn samme konto i feltet Debetkonto som i feltet Hovedbokskonto under Lønnsart. Dette fordi det konteres kun mot de konti som er registrert under Tilleggskontering, men avstemmingsrapporter vil vise den kontoen som er registrert i feltet Hovedbokskonto.