Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Hvordan føre arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd (OTP)

Vi vil her vise hvordan du fører OTP.

For å få beregnet riktig arbeidsgiveravgift, må innberetning av arbeidsgivers andel av pensjon føres på hver enkelt ansatt, du kan ikke bruke en "dummy-ansatt".

Dette fordi arbeidsgiveravgiften skal beregnes og innberettes i henhold til sonen som gjelder for den enkelte ansatte. I mange tilfeller har bedriften kun en lokalisering, og da vil den være den samme for alle, men i enkelte tilfeller varierer sone ut fra lokalisering (organisasjonsnummer) der den ansatte arbeider.

Dersom dere kun har et underorganisasjonsnummer så holder det å føre alt på en ansatt, men dersom dere f.eks. har et avdelingsregnskap dere ønsker skal vise fordelingen av denne kostnaden så bør de fordeles på ansatte for at det skal knyttes mot korrekt avdeling. Dersom du har ansatte fordelt på to eller flere underorganisasjonsnummer så må dere fordele dette på minst en person per underorganisasjonsnummer, siden arbeidsgiveravgift av otp og refusjon sykelønn skal rapporteres per underorganisasjonsnummer.


Først må det opprettes en lønnsart som bare er med i grunnlag for arbeidsgiveravgift.


Denne lønnsarten skal  ikke ha noe informasjon under A-meldingen:


Otp1.png 
Under skillearket “Andre valg” på lønnsarten, husk å kryss av for ”Er arb.givers andel av pensjon”, dette for at det skal komme med på termin/årsoppgaverapporten. Det er også mulighet for å skjule lønnsarten på lønnsslippen (i så fall må du sette på hake for Skjul på lønnsart):
Otp2_1.png 
Når du så skal betale avtalefestet pensjon, vil du få en spesifisering av beløp for hver person. Hvis ikke forsikringsselskapet gjør dette, kan du be om en liste som viser hvordan premien til forsikringsordningen blir beregnet, spesifisert på medlemmene (de ansatte). Det bør da spesifiseres pr måned eller for perioden, slik at beregningen av arbeidsgiveravgift kan legges inn som en fastlønnspost. (Du kan selvsagt også registrere beløpet som en manuell lønnspost.)


Under: Faste register - Ansatt - Faste poster, legges inn beløp oppgitt fra forsikringsselskap på hver enkelt ansatt:
Otp3.png 
Arbeidsgiveravgift av bedriften sin andel blir nå beregnet for hver lønnskjøring, og innbetalt ved terminforfall dersom det er lagt inn som et fast månedsbeløp.


Dersom det blir registrert manuelt ved hvert mottak av regning, vil det få forfall ved den termin det blir registrert.

I a-meldingen vil denne arbeidsgiveravgiften komme med i totalen for betalt arbeidsgiveravgift for hver enkelt sone. Den vil bli spesifisert i eget felt i a-meldingen.