Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

A-ordningen og Svalbard

Det må plass en del innstillinger o.l. for å kunne kjøre lønn og levere a-melding med svalbard-regler. (Det er tilsvarende innstillinger for Jan Mayen og bilandene, men det har egne felt i innstillinger og på lønnsart.)

Skatt

Innstillinger for svalbardtrekk

Svalbardskatt skal spesifiseres i a-meldingen. Du må derfor opprette en egen lønnsart for dette. Opprett en lønnsart som er lik en av standardlønnsartene for skatt. Den skal kun ha hake for Med i grunnlag for utbetaling:

1_lart_svalbardskatt.png
 
Kontonummeret kan gjerne være det samme som for andre lønnsarter. Ønsker du et eget kontonummer så setter du inn det.


Under A-meldingen velger du Forskuddstrekk i feltet Inntektstype, og svalbard i feltet Beskrivelse:

2_lart_svalbardskatt.png
 
Når du har opprettet lønnsarten må du så legge inn lønnsartnummeret du opprettet på Faste register – Klient/System – Systeminnstillinger. Feltet heter Lønnsart for svalbardtrekk.

2020-08-21_12-10-19.png
 
Lønnsart for svalbardinntekt

For at systemet skal vite for hvilke lønnstransaksjoner du skal bruke lønnsarten for svalbardtrekk, så må lønnsartene du benytter for lønn på Svalbard som er berettiget svalbardstrekk merkes med en egen skatte og avgiftsregel. Du finner feltet for det under Andre valg på lønnsarten:

4_lart_svalbardinnt_avgregel.png

Du kan ikke ha på hake for Med i grunnlag for Arbeidsgiveravgift på lønnsarter som er satt opp med Skatte- og avgiftsregel Svalbard. Systemet vil rapportere grunnlag med sats 0 selv om lønnsarten ikke er merket for arbeidsgiveravgift.

Ellers setter du opp lønnsart for Svalbardinntekt på samme måte som andre lønnsarter.Sats/tabellnr på ansatt

Du registrerer inn skatteprosenten på ansattkortet, og eventuelt tabellnummer.

Dersom en lønnsart er merket med Skatte- og avgiftsregel Svalbard vil systemet alltid benytte prosentsatsen.

NB: Dersom du har ansatte som arbeider både på Svalbard og på fastlandet, altså som skal ha både svalbardskatt og vanlig skatt, så har du tidligere løst dette med å ha to ansattnummer. I A-ordningen har du ikke anledning til å ha en ansatt med to ganger. Du må derfor rapportere på kun ett ansattnummer.

Du registrerer da inn den skatteprosenten den ansatte skal ha i feltet Skatteprosent under Skattekort på ansattkortet. Dersom du skal ha begge typer skatt med i samme a-melding, og begge deler skal benytte prosentfeltet, og de er ulike, så må dette eventuelt kjøres i to ulike lønnskjøringer. Du må da bytte prosentsats på ansattkortet mellom kjøringene.

 

Svalbardopphold

Som du ser i veiledningen kapittel 5.1 skal opphold på Svalbard rapporteres når det utbetales ytelser med skatte- og avgiftsregel Svalbard.
Du registrerer oppholdene på Registrere – Svalbard/Jan Mayen. Hent opp den ansatte og registrer inn startdato, sluttdato (når den er kjent), og velg Oppholdssted (Svalbard eller Jan Mayen). Du må også knytte oppholdet mot en stilling.

5_svalbardopphold.png
 
Feltet Kommentar er dersom du ønsker å knytte din egen kommentar til oppholdet for intern opplysning.

Systemet vil kun ta med opphold i a-meldingen når det er med ytelser som er merket med skatte- og avgiftsregel Svalbard i samme melding.Arbeidsgiveravgift

Satsen på Svalbard er 0, men grunnlaget skal likevel rapporteres.

Dersom bedriften hører hjemme på Svalbard, registrerer du inn kommunenummer 2100 og velger Sone 5 og beregningsregel på Faste register – Klient/System:

Svalbard.png
 
Dersom du har en underenhet registrert på Svalbard, men foretaket holder til på fastlandet, så oppretter du en lokalisering på Faste register – Lokalisering. Husk kommunenummer 2100 og Sone 5:

7_svalbard_lokalisering.png
 
Så må du huske å knytte stillingen til den ansatte mot lokaliseringen:

8_svalbard_lokalisering_ansatt.png
 
Dersom du har ansatte som kan ha begge deler (både arbeid på svalbard og på fastlandet, både svalbardtrekk og vanlig trekk) så må du ha to stillinger på samme ansattnummer, og knytte lønnspostene mot de ulike stillingene.

Ellers fungerer oppsett, levering av a-melding og henting av tilbakemelding på samme måte som for resten.

NB: Du vil få avvik retningslinje på grunn av differanse på arbeidsavgiftsgrunnlag. Lønnsartene vil summeres til et grunnlag, men det blir i dagens versjon ikke rapportert. Dette ser vi på en endring på.

Tagger: