Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

A-meldingsinformasjon på ansatte

Det skal i a-meldingen leveres informasjon til Aa-registeret og SSB. Dette betyr at du nå må vedlikeholde mer informasjon om den enkelte ansatte enn tidligere. Du må bl.a. oppgi en rekke opplysninger om arbeidsforholdet.

I a-meldingen og «Veiledning til a-ordningen» blir ansatte kalt inntektsmottakere.

Identifikasjon av inntektsmottaker:


Du må registrere inn personnummer eller D-nummer på de ansatte. Dette gjør du under Skattekort på ansattkortet (Arkfanen har senere endret navn til Persondetaljer):

1_personnr.png

Dersom du har en ansatt som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer så kan det midlertidig oppgis en internasjonal identifikator. Du må oppgi ID-nummeret, hvilken type identifikator det er, samt hvilket land id er fra. Du finner også felt for dette under Persondetaljer:

2_internasjonalid.png

Husk at når en person har fått D-nummer, så må både Internasjonal ID og D-nummer rapporteres på første A-melding. Du bør altså ikke fjerne informasjonen om Internasjonal ID med en gang.

Opplysninger om arbeidsforhold

Under Stillinger på ansattkortet oppgir du opplysninger om den ansattes arbeidsforhold:

3_stillinger.png

Her oppgir du informasjon om hvilke satser som gjelder, samt stillingsinformasjon.

Du må fylle inn feltene under Stillingsinformasjon. De feltene som er merket med rød stjerne må fylles ut for at a-meldingen skal bli godkjent. De valgene du gjør i feltene Type arbeidsforhold og Avlønningstype vil endre hvilke felter som er påkrevd. Dette gjelder også feltet Stillingskode (STYRK).

Det finnes et verktøy for å oppdatere verdier på mange ansatte samtidig.

Dersom du har Maritimt arbeidsforhold som Type arbeidsforhold på enkelte av dine ansatte, husk å fylle ut tilhørende informasjon under arkfane Fartøy også.

Spesielle felter:

  • Timer pr. uke: Dette er timer per uke som full stilling tilsvarer.
  • Siste lønnsendring: Dette er dato for når siste lønnsendring ved sentrale eller lokale lønnsforhandlinger trer i kraft.
  • Ansatt dato: Det er kun stillinger der det finnes ansattdato som blir med i a-meldingen.
  • Sluttdato: Dato for når et arbeidsforhold avsluttes. A-meldingen tar med stillinger med sluttdato 45 dager tilbake i tid når første a-melding rapporteres. Husk derfor å legge inn opplysninger på arbeidsforhold som nylig er avsluttet også ved oppstart.

  • Avlønningsform: Oppgi om den ansatte er fast eller midlertidig ansatt i denne stillingen. (Fra januar 2021)
  • Årsak til sluttdato: Oppgi årsaken til at det rapporteres sluttdato. (Fra januar 2021. Husk også å sette inn årsak til sluttdato på stillinger med sluttdato i november eller desember 2020.)Legg merke til at du nå kan ha flere stillinger på en ansatt. Du skal ikke ha samme ansatte flere ganger. Bruk samme ansatte, og lag ny stilling.

Du kan ikke gjenbruke en stilling. Dersom en ansatt slutter og på et senere tidspunkt blir ansatt på nytt, må du lage en ny stilling med ny startdato (på samme ansattnummer). Du kan også bruke flere stillinger dersom du skal skille på dimensjoner o.l. Du kan knytte lønnsposteringer mot stilling både på Faste poster og i registreringsbildet for manuelle poster.

4_stilling_fasteposter.png

5_stilling_registrere.png